Betnerowicz Jolanta

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Zajmuje się malarstwem i edukacja plastyczna dzieci i młodzieży.