Piasecki Bogusław Maria

Urodził się w 1958 roku. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). W 1985 roku uzyskał dyplom z projektowania biżuterii i malarstwa. zajmuje się szeroko pojętą sztuką, często prezentowaną w interdyscyplinarnym warsztacie. Brał udział w wielu akcjach plastycznych, plenerach malarskich i wystawach sztuki, między innymi był uczestnikiem współtwórcą Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Końca Wieku – Translacje 1995 – 2000. Jego prace znajdują się w zbiorach w kraju i zagranicą.