Szymańska – Kaczmarek Gabriela

Studia w latach 1986 – 1991 w państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom w 1991 r. Twórczość w zakresie malarstwa. Prace w zbiorach w Polsce i za granicą.