Waga Jan Janusz

Urodził się w 1943 w Verdun we Francji. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek. W swojej twórczości wykorzystuje elementy pejzażu. Są to „obiekty”, które zestawia tak, by nabierały nowego znaczenia, mówiły o kruchości naszego życia i przemijaniu. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.