Deklaracja Dostępności

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://odaart.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31
Data przeglądu oświadczenia: 2023-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Pliki PDF, DOC, DOCX, ODT, itp. – staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zwartość przenosić do stron i treści publikować bezpośrednio na stronach.
 • Do minimum ograniczamy również publikowanie dokumentów zawierających tekst w postaci skanów.
 • Choć nie zawsze jest to możliwe, staramy się również oznaczać treści w sposób gwarantujący lepsze odczytywanie treści przez czytniki ekranu.
 • Nie publikujemy skanów dokumentów napisanych odręcznie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje uzupełniające

 • Strona internetowa posiada funkcję umożliwiającą zmianę kontrastu, która osobom słabowidzącym i niedowidzącym pozwalana na sprawne odczytanie treści.
 • Strona internetowa posiada możliwość powiększenia wielkości liter.

Treści niedostępne

 • Pochodzące z różnych źródeł,
 • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, zdjęcia,
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Hoffman – a.hoffman@odaart.pl
Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 44 733 93 88
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, której nie ma w niniejszej deklaracji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury dostępu do informacji o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nie zgadzasz się z zaproponowaną przez nas realizacją Twojego żądania zapewnienia dostępności albo zaproponowany, alternatywny sposób nie odpowiada Twoim oczekiwaniom możesz złożyć do nas formalną skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury możesz złożyć bezpłatny wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możesz skontaktować się na różne sposoby, które opisano na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Galeria ul. Dąbrowskiego 5

 • W wejściu do budynku schody. Istnieje możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń wystawiennicza na jednym poziomie.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jedynie w pasie drogowym przy ul. Dąbrowskiego 8 (na przeciwko wejścia do budynku Galerii) istnieje jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W galerii nie ma osób posługujących się językiem migowym.

Galeria ul. Sieradzka 8

 • W wejściu do budynku schody. Nie ma możliwości skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń wystawiennicza na dwóch poziomach.
 • Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, . Najbliższy parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości około 100 metrów od budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W galerii nie ma osób posługujących się językiem migowym.