O nas

Ośrodek Działań Artystycznych (ODA) jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki najnowszej oraz edukacji artystycznej o ustalonej renomie w Polsce i świecie.

Istotą programu Ośrodka jest ukazywanie różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. W ramach głównego programu funkcjonowania Ośrodek prezentuje twórczość artystów polskich i zagranicznych. Pokazuje zjawiska znane i uznane oraz sztukę młodą i poszukującą. Utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie.

Ważną rolę w jego programie odgrywa także działalność edukacyjna, dążenie do ożywienia środowisk odbiorców sztuki, aktywne pośredniczenie w przepływie współczesnych idei artystycznych do publiczności. Dlatego wystawom i prezentacjom towarzyszą projekty edukacyjne i integracyjne, adresowane przede wszystkim do lokalnej społeczności. W ich ramach Ośrodek jest platformą wymiany informacji na temat sztuki i jej twórców, organizuje spotkania z artystami, oraz warsztaty i zajęcia zapraszające publiczność do aktywnego uczestnictwa w projektach, m.in. w roli twórców i krytyków sztuki.

Zapraszamy do ODA!
ul. Dąbrowskiego 5
ul. Sieradzka 8

Godziny otwarcia:
wt-pt 10.00-18.00
so 12.00-18.00
nie 14.00-18.00

Ceny biletów:
ulgowy: 3 zł
normalny: 6 zł

ul. Jarosława Dąbrowskiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771 23 71 038
REGON 000788152

ZAPRASZAMY DO ODA!