Kontakt

OŚRODEK
DZIAŁAŃ
ARTYSTYCZNYCH

ul. Dąbrowskiego 5
tel. 44 733 93 88
ul. Sieradzka 8
tel.: 44 649 52 64

97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: oda@odaart.pl