Włodzimierz Sobestiańczyk, Saint Simeon avec le Enfant Jesus XVI