Wystawy “Przekroczenie I”, “Przekroczenie II”

Data:
Od: 12-10-2012
Do: 04-11-2012

Miejsce:
ODA, ul. Dąbrowskiego 5 i ODA, ul. Sieradzka 8

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawy

Przekroczenie I
Tomek Baran, Michał Zawada
wernisaż: 12 października,  godz. 19:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Przekroczenie II
Bartek Kokosiński, Mateusz Okoński,
Marta Sala, Łukasz Stokłosa
wernisaż: 12 października, godz. 19:30, ODA ul. Sieradzka 8

Wystawa otwarta do 4 listopada.

Kurator wystaw: Katarzyna Wąs

Gdzie jest artysta? Po której stronie obiektywu? Co jest prawdą, a co fikcją? Na wystawach zobaczymy jedynie fragmenty większej całości, niewyraźne strzępki rozgrywającej się historii. Poczucie braku odpowiedzi nie zostanie zaspokojone nawet przez domniemaną śmierć… wydającą się być rozwiązaniem najprostszym i ostatecznym. Śmierć jest niedomykająca się klamrą, rozwiązaniem pozornym.

Przekroczenie I i Przekroczenie II to dwie odrębne wystawy, mające jeden wspólny punkt zaczepienia jakim jest śmierć. Przekroczenie I to fotograficzna opowieść o artyście Tomku Baranie w obiektywie jego przyjaciela Michała Zawady. Przedstawiana tam historia jest fikcyjna, ale zdjęcia i wydarzenia na nich uwiecznione jak najbardziej prawdziwe. W przestrzeni pokazane są również prawdziwe prace Barana. Następuje tytułowe”przekroczenie”. Co jest prawdą, a co fikcją? Kto jest artystą, a kto bohaterem wystawy? Gdzie kończy się autorstwo, a zaczyna konstrukcja wydarzeń? Odpowiedzi nie znajdziemy również w zamykających wystawę zdjęciach pogrzebów. Śmierć daje tu pozorną odpowiedź, na pytanie co stało się z artystą?

Wątek ten kontynuowany jest w Przekroczeniu II. Przekraczaniu cienkiej linii życia i śmierci. W galerii zgromadzone zostały prace poruszające temat śmierci, ale nie dotyczący jej bezpośrednio. Abstrakcyjne kształty w wideo Michała Zawady i obrazie Bartka Kokosińskiego wprowadzają w niepokojący stan pustki i zagubienia związanego z przemijaniem i znikaniem. Do tego motywu odnosi się również cykl sześciu fotografii. Zdjęć miejsc naznaczonych śmiercią. Obiekt Mateusza Okońskiego i domek Łukasza Stokłosy krążą wokół momentu śmierci, przed – nadpalony pokój, w którym wydarzyła się jakaś tragedia i po – zasuszone, obumarłe kwiaty cmentarne odarte z ich patosu przez plastikowe kubeczki po jogurtach, w które zostały włożone. Z ostatnią podróżą wiążą się obrazy Marty Sali i Łukasza Stokłosy, monumentalna wiązanka pogrzebowa i bogate karawany.
Śmierć nigdy nie daje odpowiedzi. Rodzi kolejne pytania.

 

Tomek Baran (ur. 1985) zajmuje się malarstwem. Absolwent krakowskiej ASP. W swoim działaniu nawiązuje do nurtu minimalizmu i ekspresjonizmu abstrakcyjnego – czerpie z jego form, przetwarza je, cytuje. Tworzy przede wszystkim wielkoformatowe obrazy. W roku 2011 został nagrodzony w 10. edycji Konkursu Gepperta, poświęconego młodemu malarstwu. Autor wystaw indywidualnych, m.in. w galeriach AS i f.a.i.t w Krakowie, stypendysta MKiDN oraz laureat Strabag Art Award.
http://www.tomekbaran.pl/

 

Michał Zawada (ur. 1985) artysta wizualny, absolwent historii sztuki na UJ oraz malarstwa na krakowskiej ASP. Aktualnie doktorant ASP pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednarczyka. W swojej twórczości skupia się na analizie obrazu jako zjawiska dialektycznego i antropologicznego.
http://michalzawada.com/

 

Marta Sala (ur. 1985) zajmuje się malarstwem, projektowaniem i szyciem kostiumów oraz nowym kuratorstwem. W 2010 roku uzyskała dyplom w Pracowni prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Artystka uprawia malarstwo o podłożu psychologicznym, ściśle związane z intuicyjnym doznaniem złożoności natury ludzkiej.
http://martasala.blogspot.com/p/cv.html

 

Łukasz Stokłosa (ur. 1986) zajmuje się głównie malarstwem, fotografią, tworzy obiekty, video. Ukończył krakowską ASP w pracowni prof. Jacka Waltosia. W swojej twórczości przetwarza motywy sztuki dawnej i świata filmu, zmieniając ich kontekst, kreuje alternatywną symbolikę.
http://lukaszstoklosa.blogspot.com

 

Bartosz Kokosiński (ur. 1984) malarstwo, instalacja, video. Absolwentem ASP w Krakowie w pracowni Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stelmachniewicza. Głównie zajmuje się obrazem i obrazowaniem. Wykorzystując malarstwo i małe kolekcje tworzy obrazy pożerające rzeczywistość. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatem nagrody Fundacji Elizabeth Greenshields z Kanady.
www.bartoszkokosinski.com

 

Katarzyna Wąs (ur. 1985) absolwentka historii sztuki UJ, podyplomowych studiów gender i dyplomacji kulturalnej, kuratorka. Współpracowała z wieloma galeriami przy organizacji indywidualnych wystaw artystów. Koordynatorka w MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, redaktorka czasopisma „MOCAK Forum”.