Wykład “Czy sztuce potrzebna jest cenzura?”

Data:
Od: 11-04-2013
Do: 11-04-2013

Miejsce:
ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wykład i dyskusję:

Czy sztuce potrzebna jest cenzura?

prowadzenie Krzysztof Jurecki

11. kwietnia, godz. 18.00
ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Wykład i dyskusja podejmą próbę przyjrzenia się funkcjonowaniu cenzury w sztuce współczesnej, jak również rozpoznania, na czym polega zjawisko cenzury w dzisiejszych czasach.
Krzysztof Jurecki (1960) absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii (“Projekt”, “Fotografia”, “Obscura”, “Obieg”, “Student”, “Format”, “Art&Business”, “Arteon”). Stały współpracownik pism “Kwartalnik Fotografia” (od 2000) i “Exit” (od 1990). Od 1997 roku członek AICA oraz od 2002 honorowy członek ZPAF. Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Na swoim koncie ma kilka ważnych publikacji: Fotografia polska lat 80., ŁDK, Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), ACGM Lodzart SA, Łódź 2003, Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Łódź 2008.
Krzysztof Jurecki jest także przewodniczącym jury Piotrkowskiego Biennale Sztuki.

www.odaart.pl