BOGUSŁAW MARIA PISECKI

Kościół w Poświętne

40 x 50 cm

700zł