RYSZARD PIEGZA

AMBALANGUA Krąg Współistnienia
instalacja-video-foto-performance-muzyka

Reaktywacja Kręgu 12.11.2010., godz. 19.00

Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5

RYSZARD PIEGZA

Idea Kręgu Współistnienia narodziła się w mojej głowie. To było w okresie kiedy w całej Polsce trwało olbrzymie napięcie pomiędzy dwoma pojęciami „MY” i „ONI”. Nasze pojawienie się w Akademickim Centrum Kultury było odpowiedzią na otwarcie się oficjalnego ośrodka ZSP na niezależne grupy studentów, w tym również na jedyne w naszej szkole NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). W 1979 roku, działając jako student PWSSP, zaproponowałem stworzenie specjalnie skonstruowanej dwunastobocznej przestrzeni z dojściem przez labirynt bez światła. Umożliwiło to przeprowadzanie artystycznych działań indywidualnych z użyciem takich mediów jak: video, projekcja filmowa, slajdy oraz dźwięk, we wzajemnym połączeniu. Jakakolwiek aparatura techniczna musiała znajdować się poza ścianami kręgu. Będąc jeszcze pod wpływem działalności Teatru Laboratorium-Grotowskiego zaproponowałem specjalny rodzaj współpracy pomiędzy występującymi artystami. Chodziło o wyeliminowanie scenariusza i reżysera całości. Miał być to ciąg indywidualnych działań niezależnych od siebie nawzajem, a jedynym łącznikiem była tutaj struktura kręgu. Była to materializacja pojmowania sztuki jako wehikułu, pojazdu, dzięki któremu można się poruszać w przestrzeni nieograniczonej jakimkolwiek systemem. Również określona została rola widza – uczestnika, potencjalnego twórcy, Jak się później okazało, określił to już George Maciunas w swojej definicji sztuki Fluxus. (Ryszard Piegza 2010)

Ryszard Piegza (ur. 1954) artysta rzeźbiarz, absolwent uczelni artystycznych w Polsce i we Francji, twórca filmów, prac wideo oraz instalacji przestrzennych, a przede wszystkim performer mieszkający na stałe w Paryżu od roku 1982. W latach 1979-1982 prowadził formację Ambasada Lingua. W 1988 roku założył Wizya Video Art Action, ośrodek zajmujący się organizacją i dokumentacją spotkań artystycznych i działań z zakresu sztuk performatywnych. Jest też współzałożycielem kolektywu artystycznego Flying Carpet. Od 1991 roku pracuje nad projektem „Obrazy zapamiętane”. Jest autorem powstałego w 1997 roku filmu „Notatnik performera”. W 1998, razem z Michelem Giroud i Charlesem Dreyfusem był współorganizatorem głośnej, międzynarodowej konferencji Dada – Fluxus. Jest także współtwórcą Festiwalu Sztuki „Interakcje”, który odbywa się corocznie w Piotrkowie Trybunalskim. Jako artysta, niezależnie od okoliczności oraz proporcji stanowiących substancję działania, dąży do wyzwolenia się z bezruchu poprzez tworzenie interaktywnych relacji pomiędzy obiektami oraz ludźmi, obrazami i słowami. W jego geometrycznych realizacjach występuje zawsze jakaś intryga, oddzielna opowieść. Od zastanowienia się nad prawami statyki, ich regułami i niekonsekwencjami, aż po aspekty polityczne lub egzystencjalne.