“A SPACE FOR LIVE ART. Otwieranie niczego”

Wystawa

“A SPACE FOR LIVE ART. Otwieranie niczego”

Kurator Béatrice Josse (Francja)

Początek niczego, albo jak sztuka na żywo wpływa na zapis i vice wersa.

Jak dokumentować performance na żywo? Jak uwiecznić ten ulotny moment sztuki odgrywany tu i teraz? Jak oszukać siłę zapisanych obrazów? Jak uniknąć fetyszyzmu zapisu? Te sprzeczności doprowadziły nas, prawie naturalnie, do sprzeciwu pomiędzy odbiorem sztuki performance na żywo i archiwizacją idei stojącej za tą formą sztuki. Powodowanie zacierania się wspomnień w jeszcze większym stopniu byłoby celem nadrzędnym w instalowaniu archiwów zawierających w sobie pieczołowicie wybrane przez organizatorów festiwali obrazy. Bycie w centrum żywego archiwum i narażanie go na szwank poprzez zwykłą konsultację. W pół drogi pomiędzy artystą, który bezpowrotnie przekazał swoje tajemnice bez możliwości jakiegokolwiek powtórzenia, a historykiem nieprzerwanie otwierającym pudełka zawierające elementy przeszłości, widzowie mają wolność wyboru pomiędzy oboma poglądami. Otwarcie tych pudełek skutkuje zniszczeniem obrazów, które ono zawiera. Fotografie zbledną w świetle dziennym. Widz ciekawy wspomnień z  performancu i tej ulotnej chwili którą wtedy przeżywał, uczyni z tego obrazu swój własny, jednocześnie powodując jego zatarcie jednym prostym ruchem. Co w takim razie robić? Otwierać te pudełka czy nie otwierać? Ten dylemat czyni widza odpowiedzialnym za swoje działania, czyni go odtwórcą własnych wspomnień. „ Dzieło sztuki, jak mówi Malevitch, musi pochodzić z niczego. Nie wywodzi się z niczego, co istnieje, nawet nicość jest istnieniem, ale wywodzi się z niczego. Jego manifestacja ma miejsce w otwarciu, pod warunkiem że zachodzi ono w nicości dzieła sztuki, którego istnienie, za każdym razem unikalne, jest wejściem z bycia ku otwarciu.” Cytat z : „Ouvrir le rien : l’art nu”, Henri Maldiney, 2003, Klincksieck.

Beatrice Josse, Październik 2011

 

6-19.05.2013 Ośrodek Działań Artystycznych, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski

Organizator: SDA „GALERIA OFF.

Wystawa towarzyszy XV Festiwalowi Sztuki “Interakcje”

www.odaart.pl www. interakcje.org

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
 Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.