Agnieszka Illinicz-Kiełkiewicz: „…i trawy… i chwasty… i…”

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wernisaż wystawy

Agnieszki  Illinicz-Kiełkiewicz

„…i trawy… i chwasty… i…”

Wernisaż:
8 grudnia 2018, godz. 18:00
ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Wystawa czynna do 4 stycznia 2019

„… trawy… i chwasty… i chaszcze… i zarośla…
i zagajniki… i rozgałęzienia… i liście…
i pamięć kory… i grafika deski… i odbicie
w tafli wody… i spadająca cisza… i świt…
i zmierzch… i światło… i mrok… i blask…
i cień… i niebo… i mgła… i kamień… i portret drzewa… i portret kwiatu… – zawiłość
i zawrotność wymiarów, kierunków, rytmów, porządków w tym co zwykłe, a przecież niezwykłe.

Warto zaangażować się w interakcje z tymi zawiłościami i subtelnościami z ogrodów, pól, łąk i lasów.

Niespiesznie, starannie i z namysłem, bo… i…”