Agnieszka Wasiak – Między płaszczyzną a przestrzenią

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę

Agnieszki Wasiak – Między płaszczyzną a przestrzenią

 

Wernisaż: 4 stycznia 2012, godz. 19:00, ODA, ul. Sieradzka 8

Wystawa czynna od 5 do 31 stycznia 
Prezentowane na wystawie kompozycje są obrazami z papieru-reliefami. Punktem wyjścia dla moich prac jest fascynacja papierem jako tworzywem. Odwołuję się w nich do specyficznej struktury rytmicznej uzyskiwanej w wyniku różnych eksperymentów z tym medium. Interesuje mnie pewien szczególny stan pomiędzy powierzchnią płaską a przestrzenią. Odczuwanie przestrzeni zaczyna się wówczas, gdy jako fizyczny aspekt dochodzi do głosu światło i cień. W związku z tym faktem światłocień ma ogromny udział w moich pracach. Odgrywa on tak istotną rolę, gdyż zakładając mobilne zachowanie się oglądającego, zmienia on swoje znaczenie. W moich pracach łączę ze sobą zjawisko światłocienia z aspektem kolorystycznym.

Agnieszka Wasiak

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w latach 1994-1999, dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni Prof. Jerzego Kudukisa oraz dyplom z ubioru w pracowni Prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Od 2001 r. pracownik dydaktyczny w ASP w Łodzi. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Rozpropagowanie akcji pod hasłem „Dzieci dzieciom”, efektem której było coroczne przekazywanie prac dla łódzkich szpitali dziecięcych. Doktorat na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w 2008 r. Praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Podstaw Kompozycji Prof. Bogumiła Łukaszewskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, kompozycje-technika własna, rysunek, grafika, fotografia.