Beata Kotecka – Między nadrealnością a konstrukcją

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę:

Beata Kotecka: Między nadrealnością a konstrukcją

Wernisaż: 6 marca 2015, godz. 19:00; ODA, ul. Sieradzka 8

wystawa czynna do 29 marca 2015

 

Między nadrealnością a konstrukcją

Geneza formy moich rzeźb i mojej dydaktyki w UAM WPA wyrasta z koncepcji ideowo-artystycznej i technologicznej Pracowni kierowanej przez wychowanka łódzkiej ASP, Profesora Andrzeja Jocza, późniejszego promotora mojej pracy doktorskiej. Idee twórców akademii łódzkiej, partnerskie dla zjawisk sztuki współczesnej w nurcie racjonalistycznym i nadrealnym, w autorski, twórczy sposób zostały przeniesione do Kalisza. Tu uzyskałam rzetelną wiedzę o formie, uwrażliwienie na precyzję kształtu i umiejętności syntetyzowania form biologicznych.

Wybrana przeze mnie przestrzeń rzeźbiarska jest skutkiem myślenia abstrakcyjnego, którego ideą jest pokazywać istotę prawdy abstrahując od szczegółu.

Moja rzeźba o organiczno-nadrealnym charakterze została wyposażona w nową jakość formalną: strukturę organizującą ją w inny niż dotychczas sposób, organiczno-geometrycznie dając jej zaistnieć.

W ostatnich latach mój warsztat rzeźbiarski został wzbogacony o możliwości jakie daje technologia ceramiczna. Aspekt konstrukcyjny formy ujawnia mi urodę jej struktury  i budulca. W wyniku odsłonięcia konstrukcji pojawiły się nowe atrakcyjne formalnie i semantycznie jakości, które powiązały przestrzeń zewnętrzną z wnętrzem rzeźby. Wewnętrzne przekroje i podziały rzeźby (żebrowanie, wzmocnienia, wsporniki- jej krwiobieg) otwierają przede mną nowe możliwości kreacyjne, które wykorzystuję łącząc technologie żywic epoksydowych #i techniki ceramiczne.

Ta technologia daje możliwość kształtowania dowolnej formy przestrzennej.

Pomiędzy pojęciami nadrealność i konstrukcja istnieje wielka sfera możliwości twórczych. Tytuł wystawy „Między nadrealnością a konstrukcją” jest zwiastunem tytułem mojej pracy habilitacyjnej, której elementem jest  prezentowana na wystawie praca „Przez wiatr”.

 

Beata Kotecka

Od 1999 roku wykładowca, obecnie adiunkt w Pracowni Rzeźby Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu #im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora sztuk pięknych na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wystawy indywidualne

 • 2004   Anatomia pewnej twórczości. Rzeźba, Galeria „Wieża Ciśnień”, Kalisz
 • 2007   Świat organiczny źródłem inspiracji formalnej # w rzeźbie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków
 • 2008   Harmonia niepełna, Galeria „Wieża Ciśnień”, Kalisz
 • 2008   Pabianice a rzeźba organiczno-nadrealna, Muzeum Miasta Pabianic
 • 2008   Rzeźba, Galeria „Parter”, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź
 • 2009   Rzeźba, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Kalisz
 • 2011   Rzeźba, Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław
 • 2013   Kamieniec Podolski na Ukrainie, Wystawa z cyklu Amici Viatores, Galeria „Wieża Ciśnień”, Kalisz
 • 2013   Konstruowanie osobowości artystycznej w procesie, Galeria Sztuki Współczesnej im. Antoniego Tyzenhauza, Grodno, Białoruś
 • 2013   Formacja idei, Galeria „Wieża Ciśnień”, Kalisz
 • 2014   Formacja idei II edycja, „Uniwersytecka Galeria Sztuki”, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz
 • 2014   Na drodze prób i badań ku kreacji, Galeria  Otmar Alt, Hamm, Niemcy

 

Ważniejsze wystawy zbiorowe w kraju i za granicą

Międzynarodowe Triennale Rzeźby, Centrum Kultury Zamek (Poznań 2004, 2006); Salon Rzeźby, Galeria ZAR (Warszawa 2002, 2003); Artyści pedagodzy, wystawy jubileuszowe pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego #w Kaliszu, Galeria „Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza” (Kalisz 2004), Gustav-Lubcke-Museum (Hamm, Niemcy 2005); Salon Kaliski, Galeria „Wieża Ciśnień”, Galeria im. Jana Tarasina (Kalisz 2001, 2011); Salon Art.-Expo (Hautmont, Francja 2013); Mosty Sztuki, MZOK (Kalisz 2014); III Międzynarodowy Przegląd Sztuki Alternatywy 33 (Ostrów Wlkp. 2014).