„Bez tytułu” – wystawa studentów PWSFTviT

ODA i PWSFTviT w Łodzi zapraszają na wystawę towarzyszącą Piotrkowskiemu Miesiącowi Fotografii

Bez tytułu

Wystawa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Uczestnicy: 
Adrian Gachewicz, Karolina Grabowska, Agata Hejchman, Oktawian Jurczykowski, Szymon Kobusiński, Mateusz Kostka, Kamila Rosińska, Dawid Szablewski, Maciej Telka, Zuzanna Zachara, Tomasz Komorowski

Komisarze wystawy:
Tomasz Komorowski, Janusz Maria Tylman

Wernisaż: 6 kwietnia 2018, godz. 19:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5.

Wystawa czynna do 29 kwietnia 2018.

Wystawa BEZ TYTUŁU

Trochę przekornie, wystawa prac studentów Szkoły Filmowej z Łodzi  Kierunku Fotografia nazwana Bez Tytułu prezentująca różnorodne fotografie w pierwszym oglądzie może rzeczywiście wydawać się zestawem prac nie połączonym żadną wspólną myślą.

Bez Tytułu to nie znaczy bez problemu. Każdy z młodych artystów prezentujących swoje fotografie ukazuje dylemat, nad którym obecnie  się zastanawia i próbuje podzielić się swoimi spostrzeżeniami z widzem. Fotografia z początku uznawana za sztukę mimetyczną dość szybko zdała sobie sprawę z jednej strony z ograniczeń aby tylko odtwarzać, rejestrować rzeczywistość, a z drugiej, że ma ogromny, niewyczerpany wręcz potencjał kreacyjny umożliwiający zmierzania się z meandrami świata i człowieka do tej pory przepracowywanymi w każdej innej dziedzinie sztuki. Myślę, że siłą napędową sztuki są stawiane problemy i ich przetwarzanie narzędziami artystycznymi. Przywoływanie a następnie artystyczna myśl przepracowująca wszelkiego rodzaju dylematy jest naturalną pożywką dla sztuki. Tak jest z pokazywanymi  pracami studentów, i ich dzisiejszej świadomości w świecie sztuki. Każdy z nas jest indywidualną jednostką, każdy widzi świat trochę inaczej, każdy czuje inaczej. To wielka wartość, szczególnie w sztuce. Dzięki indywidualnemu spojrzeniu sami poszerzamy własny ogląd świata. W pracy ze studentami staram się nie narzucać Im własnego jedynego i słusznego poglądu na świat sztuki. Byłoby to mało rozwijające, a zadaniem szkoły jest uwrażliwienie i dostrzeżenie  w każdym człowieku Jego indywidualności i pozwolenia na znalezienie własnej  zgodnej z samym sobą drogi w skomplikowanym, skonfliktowanym i trudnym świecie.

Spójrzmy na to co dziś stanowi artystyczny problem dla obecnego i co bardzo istotne przyszłego pokolenia artystów. Uważnie  wpatrzmy się w to co mają nam do przekazania.