Bogdan Wajberg

„W – IN”
Wernisaż wystawy 17 września 2009r.,
godz. 18:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5
Wystawa czynna do 18.10.2009r.

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urodzony w 1955 roku w Łodzi. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1976 – 1981. Dyplom w 1982 roku. Od 1982 roku pracuje na Wydziale Edukacji Wizualnej w Pracowni Rzeźby ASP w Łodzi.

Kurator wystaw krajowych i zagranicznych. Autor i koordynator sympozjów, warsztatów w kraju i zagranicą. Od 2006 roku prowadzi Galerię Rzeźby „Parter” w ASP w Łodzi. Udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Twórczość w zakresie rzeźby.