Ćwiek i jego pracownia

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę grafiki

Ćwiek i jego pracownia

wernisaż

24 stycznia 2014, godz. 19:00

ODA, ul. Dąbrowskiego 5, kontynuacja ODA, ul. Sieradzka 8

wystawa otwarta do 23 lutego 2014

 

Uczestnicy wystawy:

 

ODA, ul. Sieradzka 8:

Prof. Nadz. ASP Sławomir Ćwiek

ODA, ul. Dąbrowskiego 5:

Paweł Kwiatkowski • Ewa Mielczarek • Adrianna Awdziejczyk • Michał Bernat • Julita Blady-Cłapa • Monika Celińska • Agnieszka Gajos • Damian Idzikowski • Lidia Jabłońska • Ewa Karolska • Magdalena Krzywkowska • Alicja Łaciak • Hanna Łuczak • Stanislav Matsilevich • Paulina Matuszelańska • Piotr Skowron • Paweł Surkont • Bartłomiej Szpera • Paulina Tkacz • Agata Zarzycka • Janusz Zieliński

 

(…) Obecne tendencje w sztuce, naznaczone priorytetem oryginalności, indywidualizmu, a czasem nawet skrajnego subiektywizmu wywierają na twórcach presję, domagając się obrazów wyjątkowych, o niespotykanych, unikalnych cechach, co oznacza ciągłe poszukiwania i eksperymentowanie.
Bogactwo pojawiających się nowości technologicznych szybko wchłaniane jest przez graficzny warsztat, dając najlepszą szansę realizacji tych celów. Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza rozwiązań techniczno-formalnych jest dla twórców otwarciem inspirującej przestrzeni do nowatorskich działań twórczych, realizacji śmiałych koncepcji i kształtowania własnego języka artystycznej wypowiedzi.
W poszukiwaniach i graficznym eksperymentowaniu pierwszoplanową rolę odgrywa proces łączenia technik, który stwarza idealne warunki i praktycznie nieograniczone możliwości penetracji formalno-stylistycznych. Pozwala to grafice artystycznej wyjść poza przypisane jej standardy i narzucać własny wyraz artystyczny, właściwy estetyce naszych czasów. Z pewnością dlatego metoda ta cieszy się powszechną akceptacją i tak dużą popularnością wśród twórców.
Szerokie otwarcie druku artystycznego jest właściwą odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej kultury wizualnej, jednak tylko wtedy, gdy nie odcina się ono od ciągłości dziedziczenia wartości kształtujących sztukę europejską. Rezygnacja z podstaw wielowiekowego dorobku w przedstawianiu świata widzialnego i odczuwalnego mogłaby doprowadzić do trywializacji przekazu artystycznego i sprowadzenia go na najniższe poziomy artystycznej rzeczywistości.To właśnie zachowanie aksjologicznej niezmienności pozwala grafice artystycznej zajmować dzisiaj ważną i znaczącą pozycję w sztuce.
Jest to też jedno z głównych założeń, na którym oparty jest program dydaktyczny Pracowni Technik Łączonych. (…)
(…) Celem Pracowni jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej, w której przy użyciu wszystkich dostępnych technik druku będą mogli realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie grafiki warsztatowej, w sposób stanowiący źródło satysfakcji zawodowej.
Skuteczna realizacja programu dydaktycznego wymaga poświęcenia szczególnej uwagi pielęgnowaniu suwerennej swobody twórczej, niezależnej od doraźnych wpływów, stereotypów ikonograficznych i schematów stylistycznych obecnych w dzisiejszej, popularnej kulturze wizualnej i wypaczających prawdziwy sens pojęcia grafiki artystycznej.
Taka postawa jest solidnym fundamentem dla przeprowadzenia efektywnego procesu edukacyjnego, postawienia odpowiednich wymagań i znalezienia płaszczyzny porozumienia w relacji pedagog – student. (…)

(Fragmenty programu dydaktycznego Pracowni Technik Łączonych)

Sławomir Ćwiek