Czar kolei – okiem maszynisty

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza do udziału w konkursie plastycznym:

„Czar kolei – okiem maszynisty”

Celem konkursu jest promowanie oraz rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o kolei, będącej dziedzictwem kultury przemysłowej naszego kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do tematyki kolejowej.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży i przewiduje dwie kategorie:

  • praca plastyczna dla uczestników w wieku od 6 do 12 lat
  • praca fotograficzna dla uczestników w wieku od 10 do 19 lat

Termin nadsyłania prac: 31 maja 2016 r.

Do pobrania:
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa