Dyskusyjny Klub Sztuki

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na spotkanie

Dyskusyjny Klub Sztuki

Gość: Krzysztof Jurecki, krytyk i historyk sztuki
Temat spotkania: Czy są granice sztuki?

14 stycznia 2016, godz. 18:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Dyskusyjny Klub Sztuki to propozycja ODA dla wszystkich zainteresowanych sztuką nie tylko współczesną. Do udziału zachęcamy każdego, kto ma potrzebę spontanicznej wymiany zdań na temat wystawy, wydarzenia czy zjawiska artystycznego, czy konkretnego dzieła sztuki. DKS ma zaspakajać potrzebę konstruktywnej dyskusji oraz być polem wymiany myśli, opinii i doświadczeń, inspirowanych szeroko rozumianą sztuką, wychodząc jednocześnie poza ramy tradycyjnego kierunku przepływu idei od twórcy do odbiorcy. Na spotkaniach klubu poruszane będę tematy różnorodne, od sztuki tradycyjnej, po nowsze media, dając szansę zapoznania się z obecnymi nurtami, ich wiodącymi ideami, interpretacjami lub podzielenia się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami.