Dyskusyjny Klub Sztuki – Mass-media a sztuka

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na spotkanie

Dyskusyjny Klub Sztuki

Gość: Anna Kutera
Temat spotkania: Mass-media a sztuka

30 czerwca 2016, godz. 18:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Anna Kutera (absolwentka wrocławskiej PWSSP, dziś ASP – 1977) zajmuje się sztuką multimedialną. Wśród dziedzin jej artystycznej aktywności znajdują się film, wideo, fotografia, malarstwo, instalacja i sztuka performance.
Pracę artystyczną łączy z działalnością animatorki środowiska artystycznego. W latach 1975 – 1980 razem z Romualdem Kuterą, Lechem Mrożkiem, Piotrem Olszańskim prowadziła we Wrocławiu Galerię Sztuki Najnowszej. W latach 1980-1883 była kierownikiem artystycznym Salonu Sztuki Najnowszej PP PSP we Wrocławiu (ul. Jatki). Od 1975 r. współorganizowała razem z Janem Świdzińskim międzynarodowy ruch sztuki kontekstualnej, zogniskowanej na badanie kontekstu sztuki, która rozszerzała pojęcia i schematy dominującego wówczas konceptualizmu.
Realizacje Anny Kutery nastawione są na interakcję widzów i budzenie ich wyobraźni.
W roku 1975 formułuje założenia do obszernego cyklu artystycznego MORFOLOGIA NOWEJ RZECZYWISTOŚCI, w którym rozważa problem funkcjonowania kilku równoległych „rzeczywistości” w sztuce na przykładzie analizy kilku serii zdjęć siedmioletniego modela. W SYTUACJACH STYMULOWANYCH z lat 1976 -1989 rozważa rolę przypadków, zdarzeń prawdziwych i wykreowanych na społeczny odbiór idei artystycznej („Psia afera”, „Przejazd kolejowy”, cykl gadających obrazów, „Dialogów” i „Monologów”). Od 1990 r. rozpoczęła kompleksowy cykl prac pod wspólnym tytułem MOJE DOMY. W kameralnych i monumentalnych realizacjach przestrzennych odwołuje się również w symboliczny sposób, do problemów ewokowanych przez pojęcia „dom” – intymność, bezpieczeństwo, wspólnota, otwartość na kontekst, przyjmowanie zewnętrznych wartości… itp. Ostatnie prace z cyklu Domy zastępcze, oraz m.in. Dom wotywny dla Natury, Dom owadów i Domy bezdomnych (2008/9), analizują skutki cywilizacyjnych zmian w obrębie stosunków społecznych, natury i ekologii. Od 2009 realizowała cykl GENETYCZNE KONTEKSTY (2008/9), które biorą po lupę związki rodzinne, emocjonalne i kulturowe modeli z którymi współpracowała, jak również odwołują się do źródeł tematycznych własnych prac z lat wcześniejszych. W roku 2010 uruchomiła nowy cykl POST MASS-MEDIA: fotografie, filmy, instalacje interaktywne prowokują do analizy naszego stosunku do treści i formy mass-mediów (czasopism, gazet, telewizji, Internetu)
Prace artystki prezentowane były na ponad 40 wystawach indywidualnych i licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Prace Anny Kutery znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum of Modern Art w Sao Paulo, Królewskiej Biblioteki Sztuki w Kopenhadze, Muzeum Narodowego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy i Chełmie (Galeria 72), Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Galerii Elektrownia w Radomiu, Galeria Labirynt w Lublinie, w filmotece TVP 3 we Wrocławiu i Lesznie oraz w kolekcjach prywatnych.

Dyskusyjny Klub Sztuki to propozycja ODA dla wszystkich zainteresowanych sztuką nie tylko współczesną. Do udziału zachęcamy każdego, kto ma potrzebę spontanicznej wymiany zdań na temat wystawy, wydarzenia czy zjawiska artystycznego, czy konkretnego dzieła sztuki. DKS ma zaspakajać potrzebę konstruktywnej dyskusji oraz być polem wymiany myśli, opinii i doświadczeń, inspirowanych szeroko rozumianą sztuką, wychodząc jednocześnie poza ramy tradycyjnego kierunku przepływu idei od twórcy do odbiorcy. Na spotkaniach klubu poruszane będę tematy różnorodne, od sztuki tradycyjnej, po nowsze media, dając szansę zapoznania się z obecnymi nurtami, ich wiodącymi ideami, interpretacjami lub podzielenia się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami.