Elżbieta Dul – Ledwosińska: QUADRATUM

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę

Elżbieta Dul – Ledwosińska
QUADRATUM grafika cyfrowa

Wystawa czynna w dniach 12 lutego 2018 – 4 marca 2018 w galerii Mała ODA, ul. Sieradzka 8.

 

Elżbieta Dul-Ledwosińska

ur. 1961 we Wrocławiu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom w 1988 r. z grafiki warsztatowej. W roku 2008 uzyskała stopień doktora na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz e-teacher – pracownik Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.


Elżbieta Dul-Ledwosińska o swojej twórczości

Punktem wyjścia dla moich prac jest zachwyt nad przestrzenią. Odwołuję się do niej poprzez skalę, stosowanie mocnego kontrastu walorowego, barwnego oraz perspektywy i geometrii. Wszystkie używane przeze mnie środki służą temu, aby na płaskiej powierzchni papieru odnieść się do przestrzennych, fizycznych aspektów rzeczywistości. Najsilniejsze wrażenie przestrzeni znajduję w pejzażu. Najczęściej odwołuję się do niego poprzez wprowadzenie podziału na niebo i ziemię. Nie zawsze jest to podział linią horyzontu; tworzę obszar optycznie lekki „wyżej” i ciężki „niżej”.

Kompozycję wielu moich grafik tworzą elementy geometryczne: fragmenty koła, kwadraty, linie proste. Jednak zawsze było dla mnie bardzo ważne, aby geometria nie krępowała swobody, intuicji i ekspresji. Kolor, rytm, nastrój mają dla mnie istotne znaczenie.

Prezentowana kolekcja składa się z 12 grafik. Wstępnie zatytułowałam ją “Quadratum”. W wyniku różnych eksperymentów z formą geometryczną wybrałam figurę, która nie występuje w przyrodzie i wyraża zrównoważoną doskonałość. W przeciwieństwie do okręgu jest nieruchoma i mocno ugruntowana, stabilna.

Zdecydowałam, że kanon kompozycji utworzę poprzez dwa kwadraty, które wycinają z tła dwa obszary. To w nich pojawiają się różnice, spowodowane przez różną transparentność, barwę lub temperaturę koloru. Sprawdzam skalę tej “odmienności” – czy ma być ekstremalnym kontrastem szeptu i krzyku, czy wystarczy delikatniejszy rozdźwięk / podobieństwo. Powołuję pewien obszar estetyczny i badam subtelności kolorystyczne lub graficzne. Skupiam się na elementach do porównania: kolor, nasycenie, czerń, linia, tekstura, rytm, przestrzeń. W każdej pracy elementy kompozycyjne są stałe, układam je na tłach, jak klocki, wybieram z wielu zestawień te, które realizują założenia moich badań.

Czym są dwa kwadraty, które porównuję ze sobą, dlaczego czerń jest czasem na górze, a czasem na dole? Za każdym razem są dwoma pojęciami, które w jakiś sposób zmieniłam w kwadraty. Są jak niebo i ziemia w pejzażu, jak metafora i oksymoron, jak dwie pory roku. Podkreślam lub kontrastuję wrażenie lekkości poprzez umieszczenie ciężkiego, pełnego elementu na górze, lub na dole powierzchni grafiki. Ciężkość kwadratu buduję w każdej pracy w inny sposób – barwą, nasyceniem, transparentnością.

Obiektem moich refleksji jest obecność linii i ich związek z płaszczyzną grafiki – spójność z tłem, albo związek z warstwą wierzchnią, z nałożonymi obiektami. Obraz, który powołuję w swoich grafikach to nie jest dla mnie punkt wyjścia, ani cel do osiągnięcia, a raczej problem do rozwiązania: poznanie i osobisty komunikat.

Jedną z wielu moich inspiracji jest fragment wiersza „Niebo”:

Wisława Szymborska

(…)

Podział na ziemię i niebo
to nie jest właściwy sposób
myślenia o tej całości.
Pozwala tylko przeżyć
pod dokładniejszym adresem,
szybszym do znalezienia,

(…)
Udział w wystawach (wybór)

2017

– XVI Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź
– Wystawa wykładowców kierunku grafika, Galeria Patio2, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
– 7. Międzynarodowa Wystawa Małych Form Elektrograficznych Matrices, Galeria B32, Budapeszt, Węgry
– Wystawa indywidualna grafiki, Dom Literatury, Galeria L, Łódź

2016

– Wystawa indywidualna grafiki, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź

2015

– Wystawa indywidualna grafiki, Galeria Bałucka, Miejskie Galerie Sztuki, Łódź
– IconData 2015 – Wirtualne Muzeum Współczesnej Grafiki, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków

2014

– Wystawa indywidualna grafiki, Galeria Pod Napięciem, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka,
– Wystawa Grafika jest kobietą. Grafika polska XX i XXI wieku. Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Galeria Centrum, Kraków
– IconData – Wirtualne Muzeum Współczesnej Grafiki, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
– Wystawa wykładowców kierunku grafika, Galeria Patio2, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

2013

– IconData – Wirtualne Muzeum Współczesnej Grafiki, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
– XVI Salon Plakatu Polskiego. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa

2012

– VI Międzynarodowa Wystawa Małych Form Elektrograficznych Matrices, Galeria Erin, Budapeszt, Węgry
– Lettra – Znak i Litera, wystawa towarzysząca MiędzynarodowegoTriennale Grafiki, Biblioteka Jagiellońska, Kraków
– Wystawa indywidualna grafiki, Sala Balowa, Muzeum Kinematografii, Łódź
– XXIII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa
– IconData 2012 – Wirtualne Muzeum Współczesnej Grafiki, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków

2011

– XIV Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź

2010

– III Ogólnopolski Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera, Miejska Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja: współpr. Konfraternia Kulturalna, Oleśnica

2009

– XIV Międzynarodowe Biennale Grafiki i Nowego Obrazu w Sarcelle, Ecole Municipale ‘Arts Plastiques de Sarcelles, Francja
– XII Europejskie Biennale Grafiki, Muzeum Brugii, Brugia, Belgia
– II Ogólnopolski Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera, Miejska Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja: współpr. Konfraternia Kulturalna, Oleśnica