Fredo Ojda. Zmienne rodzaje działań. Kurator: Grzegorz Borkowski