Grafomania

Wystawa grafiki absolwentów i studentów Wysziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu
10-26 czerwca 2011 r.
wernisaż 10 czerwca godzina 19:00
ODA ul. Sieradzka 8

Grafomania
Słowo wstępu

Przez wiele wieków grafika odgrywała decydującą rolę w rozpowszechnianiu kultury, dzięki czemu stałą się dziś jednym z najbardziej pożądanych przez artystów narzędzi wypowiedzi artystycznej.

Zanim jednak grafika w pełni stała się autonomiczną dziedziną sztuki musiała przejść wiele etapów i przemian. Początkowo grafika stanowiła integralną część tekstów i pojawiała się jako ilustracja idei nie dających się opisać słowami. Pełniła funkcję reprodukcyjną, była wykorzystywana w nakładach wydawniczych, prasowych i fabrycznych.

Przełom dla grafiki jako odrębnej dziedziny nastąpił w XIX i XX wieku. Wtedy to tradycyjna grafika reprodukcyjna straciła swą rolę na rzecz indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Zaczęła istnieć samodzielnie jako w pełni wartościowe dzieło sztuki. Zyskała miano artystycznej i oryginalnej czyli takiej, w której kreatywne możliwości twórcy są realizowane bez żadnych przeszkód i ograniczeń myślowych. Można śmiało stwierdzić, że zakończył się służalczy okres grafiki wobec innych dziedzin sztuki.

Dziś nic nie stoi na przeszkodzie w wyrażaniu przez artystów własnych doznań estetycznych. Wypowiedź artystyczna osiągnęła pełną swobodę i ekspresję a ostatnie 10 lat rozwoju nowych technologii i mediów sprawiło, że dziś inaczej postrzegamy i rozumiemy grafikę. Przyczyniło się to również do rozszerzenia perspektywy interpretacji świata, a co za tym idzie i formy graficznej. Pojawia się ona w różnych odmianach, poczynając od odbitki graficznej wykonanej w tradycyjnej technice po street artowską kreację przestrzeni publicznej.
Obecnie grafika jest na etapie poszukiwania związków z nowymi mediami. Młodzi twórcy poszukują nowych rozwiązań estetycznych, często dość zaskakujących w swej formie. Przykładowymi ogólnopolskimi imprezami, gdzie można zweryfikować kondycję dzisiejszej grafiki artystycznej są liczne przeglądy w tym m.in. poznańskie Biennale Grafiki Studenckiej, Toruński Kolor w Grafice, Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej w Muzeum Ostrowa Wielkopolskiego, Triennale Grafiki Kraków a także ArsGrafia w Katowicach itp.

Z myślą o przedstawieniu toruńskiej szkoły Sztuk Pięknych została zorganizowana wystawa GRAFOMANIA. Jest to prezentacja artystów, którzy w szczególny sposób umiłowali sobie tę dziedzinę sztuki jako narzędzie wypowiedzi artystycznej i poruszania tematów związanych z człowiekiem, jego życiem i funkcjonowaniem w dzisiejszych realiach.

Dziś młoda toruńska grafika poszukuje własnego języka, oblicza i formy, która najpełniej odnosiłaby się do dzisiejszych wartości i ukazywałaby współczesny świat. Każdy z zaprezentowanych artystów kroczy własną drogą poznania, która kształtuje jego wewnętrzny świat i wyobraźnię. Dwuwymiarowe przedstawienia zdają się żyć własnym życiem. Jednocześnie prowadzą szeroki i szczery dialog z odbiorcą w celu przebudowy jego świadomości i uwrażliwienia go na problemy społeczne w dobie masowej globalizacji i medializacji życia. Tematyka ta poruszana jest w pracach m.in. Anny Caban, Ilony Proczek, Pawła Parkury czy Damiana Frankowskiego. Wystawa jest również ukazaniem sfery emocjonalnej i psychicznej kondycji ludzkiej w dzisiejszej rzeczywistości. Tę część prezentują: Natalia Kołodyńska, Monika Błaszczyk.
W tematykę tę wpisuje się również Szymon Kazimierczak w autoportretach zatytułowanych „jaJO”, który porusza problem jednostki jako indywiduum. Katarzyna Borkowska zestawia człowieka z przedmiotami domowego otoczenia, ukazując codzienność życia. Zaś Julia Skorupa poprzez swoje grafiki stara się oddzielić świat zmysłowy od duchowego.

Podsumowując; technika graficzna jest jest wspaniałym medium, które daje artystom szeroki wachlarz możliwości wypowiedzi i kreacji artystycznej. Wszystkie prace są indywidualną interpretacją rzeczywistości, z którą spotykamy się na co dzień.
Serdecznie zapraszam do obejrzenia ekspozycji prac.

Monika Błaszczyk
Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń