IV Piotrkowskie Biennale Sztuki

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy pokonkursowej

IV Piotrkowskie Biennale Sztuki

Wernisaż:
23 czerwca 2017
Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski
kontynuacja wernisażu w Galerii ODA, ul. Sieradzka 8

Wystawa czynna do 27 sierpnia 2017 w galeriach ODA Dąbrowskiego 5 i Sieradzka 8.

Jury IV Piotrkowskiego Biennale Sztuki:

 • Krzysztof Jurecki – przewodniczący honorowy
 • Julia Kurek – członek
 • Marcin Berdyszak – członek
 • Wojciech Pukocz – członek
 • Stanisław Gajda – członek
 • Andrzej Hoffman – sekretarz

Nagrody:

 • Grand Prix: Piotr Kotlicki, Hej tam w dolinie #6
 • I Nagroda: Kasper Lecnim, Remisja
 • II Nagroda: Małgorzata Wielek – Mandrela, Rozganiacz chmur na górze wijów
 • III Nagroda: Adam Łach Lunaris, Birth of God II

Wyróżnienia

 1. Paulina Gołoś, Droga do domu
 2. Katarzyna Adaszewska, Bez tytułu

Nagroda Przewodniczącego Jury Krzysztofa Jureckiego

 • Izabella Retkowska, Inertness

Nagroda Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Jolanty Rudzkiej-Habisiak

 • Aleksandra Jakubczak, Początek świat(ł)a I

Nagrodzone prace

Grand Prix: Piotr Kotlicki Hej tam w dolinie #6, wideo

 

I Miejsce

Kasper Lecnim, Remisja, video, 4:21 min, 2016
Kasper Lecnim, Remisja, video, 4:21 min, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Miejsce

Małgorzata Wielek-Mandrela, Rozganiacz chmór na górze wijów, 200x150 cm, 2016.
Małgorzata Wielek-Mandrela, Rozganiacz chmur na górze wijów, 200 x 150 cm, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Miejsce

Adam Łach Lunaris, The Birth Of God II, Luna-gram Velvet series on canvas, 148 cm x 217 cm, 2007
Adam Łach Lunaris, The Birth Of God II, Luna-gram Velvet series on canvas, 148 cm x 217 cm, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie

Gołoś Paulina, Droga do domu video, audio, obiekt, 130 x 230 cm.
Gołoś Paulina, Droga do domu video, audio, obiekt, 130 x 230 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie

Katarzyna Adaszewska, Bez tytułu, obiekt, 110x80x40cm
Katarzyna Adaszewska, Bez tytułu, obiekt, 10x80x40 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Przewodniczącego Jury Krzysztofa Jureckiego

Izabella Retkowska, Inertness, wideo HD 1080p, 2016.
Izabella Retkowska, Inertness, wideo HD 1080p, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Jolanty Rudzkiej-Habisiak

Aleksandra Jakubczak, Początek świat(ł)a I, instalacja (lightbox), 140x230cm (wym. jednego elementu 19x10cm), 2014.
Aleksandra Jakubczak, Początek świat(ł)a I, instalacja (lightbox), 140x230cm (wym. jednego elementu 19x10cm), 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?

W XXI wieku kształtuje się nowa postawa, która w dalszym ciągu dotyczy istoty człowieczeństwa w jego relacjach filozoficznych, ideologicznych i oczywiście religijnych. Na gruncie humanistyki można ją badać także w perspektywie post-humanizmu, ale w takim spojrzeniu, także artystycznym, istota ludzka zostaje strącona ze swego dominującego piedestału. Na Zachodzie Europy popularna jest teoria post-kolonializmu rewidująca dotychczasowy prymat kultury o europejskim rodowodzie, oraz badająca najnowsze wersje neokolonializmu.

Filozofowie, artyści, teoretycy kultury stoją przed szansą przybliżenia, czy wręcz stworzenia, nowego wizerunku człowieka. Czy nowy człowiek będzie istotą uwiedzioną przez najnowsze technologie i tzw. nowe media oraz skoncentrowaną tylko na konsumpcyjnym stylu życia? Czy sztuka elitarna ma jeszcze sens, a jeśli tak, to jaki? Gdzie szukać kulturowego oparcia, kiedy dotychczasowy świat jest coraz bardziej chaotyczny i eklektyczny w sztukach wizualnych. Może to być utopia konstruktywizmu, oniryzmu, surrealizmu czy krytyczny potencjał pop-artu.

Jeśli sztuka ma jeszcze odegrać ważną rolę w życiu człowieka to powinna podejmować najważniejsze zagadnienia natury filozoficznej i naukowej, nawet na zasadzie intuicyjno-profetycznej (Kuba Bąkowski), a nie może być tylko decorum służącym jako ornament. Jej rola o potencjalne krytycznym, jak w twórczości Josepha Beuysa poszukującego „trzeciej drogi”, ale z przesłaniem etycznym w znaczeniu, w jakim formułował je np. Sebastião Salgado, jest nadal bardzo ważna.

Być może następuje jednak zwrot ku radykalnej religijności, zarówno w nawiązaniu do początków chrześcijaństwa, jak też do fundamentalizmu katolickiego. Groźna jest radykalizacja islamu wykluczająca sztukę o europejskim rodowodzie.

Sytuacja z drugiej dekady XXI wieku stawia nowe wyznawania, które pragniemy przybliżyć, a następnie nad nimi dyskutować. Kolejną edycją biennale wpisujemy się w dotychczasowy jej ciąg edycji tematycznych, które począwszy od 2013 roku prezentują określone zagadnienia teoretyczne. W 2013 roku był to problem pt. Koniec człowieka?, a w 2015 W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?

Oczywiście nie sugerujemy odpowiedzi na pytanie: czym jest problem „nowego człowieka”? Może być to zarówno obrona wartości humanistycznych, w tym religijnych lub oświeceniowych, jak też próba przybliżenia problemu „nadczłowieka” w znaczeniu, jakie nadał mu Fryderyk Nietzsche, albo postmodernistyczny multikulturowy konstrukt.

Konkurs ma charakter międzynarodowy, ale kierowany jest przede wszystkim do tych, którzy poszukują istotnych problemów twórczych, nie zaś toczą walkę ideologiczną z określonym systemem. Jury zwracać będzie uwagę na problematykę ideowo-filozoficzną zawartą w pracach, jak też na innowacyjność formy artystycznej, nie preferując żadnej z technik, szkół czy środowiska twórczego. Możliwe jest także dołączenie do swych prac krótkiego opisu.

Przewodniczący jury
Krzysztof Jurecki

 

Uczestnicy wystawy pokonkursowej:

Katarzyna Adaszewska
Robert Bartel
Paweł Baśnik
Daniel Białowąs
Emilia Bogucka
Agata Filip
Michał Cygan
Beata Cedrzynska
Natalia Kalisz
Stefan Kaczmarek
Bartek Jarmoliński
Seweryn Jański
Aleksandra Jakubczak
Juraj Gramantik
Paulina Gołoś
Radosław Kozłowski
Bartłomiej Kownacki
Piotr Kotlicki
Adrian Kolerski
Magdalena Kielak
Igor Kawecki
Patrycja Olejnik
Lech Mazurek
Maciej Maciejewicz
Adam Łach
Anna Luteracka
Karol Lewalski
Magdalena Leśniak
Kasper Lecnim
Ewa Kuźniar-Niemkiewicz
Leszek Kunicki
Miłosz Krajewski
Małgorzata Wróbel-Kruczenkow
Mariusz Wildeman
Maciej Wierzbicki
Małgorzata Wielek-Mandrela
Grzegorz Szostak
Natalia Szachnowska
Maria Szachnowska
Maria Stabryła
Sylwester Skibicki
Tomasz Sitek
Dariusz Retkowska
Izabella Polak
Monika Polak
Joanna Pawęzłowska
Patrycja Żądło
Adam Żądło
Anna Zachara
Piotr Zabłocki
Katarzyna Zabłocka
Erwin Wyjadłowski