Janusz Bałdyga

Janusz Bałdyga

„OSTROŻNIE, SZKŁO!”
Wystawa czynna od 13 lutego do 27 marca 2009 r.

„Nie jestem komentatorem, ale sprawcą konkretnej sytuacji, która z całą pewnością usytuowana w konkretnym czasie i przestrzeni nie może być wolna od odniesień społecznych i politycznych” – tak określa swoją pozycję w polu sztuki Janusz Bałdyga. Niełatwo wpisać reprezentowaną przez Bałdygę odmianę aktywności twórczej w ramy najbardziej upowszechnionych dziś tendencji. Jest performerem. Jest twórcą instalacji/znaków przetwarzanych w toku procesu ustalającego finalny komunikat. Jest autorem i wykonawcą działań w społecznej przestrzeni miasta. Działania Bałdygi w dużym stopniu nasuwają poczucie wciągania widza w przestrzeń i przebieg rytuału. Ich podtekst społeczny, polityczny czy filozoficzny nie pozostawia wątpliwości co do kraju i tradycji pochodzenia artysty, a zarazem nie zaciera uniwersalnego wymiaru tak bardzo indywidualnych komunikatów.

Urodzony w 1954 r. w Lublinie. Studiował w ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Uzyskał dyplom w 1979 r. Zajmuje się performance, rysunkiem, jest autorem instalacji i realizacji przestrzennych. Członek i współzałożyciel grupy plastycznej „Pracownia” (1976-81), współprowadzący pracownię „Dziekanka” (1977-79). Jest członkiem Akademii Ruchu. Od 1982 prowadzi autorski cykl dydaktyczny w formie warsztatów, zajęć teoretycznych i wykładów. W dorobku artystycznym posiada wiele realizacji: performance, działań ulicznych, instalacji obiektów przestrzennych. Brał udział w wystawach, sympozjach i manifestacjach artystycznych w kraju i za granicą. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów tworzących performance.

Wystawa czynna do 27 marca 2009 r.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego