Keymo. Perwersja jest poezją ciała.

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę fotografii

KEYMO

Perwersja jest poezją ciała

Wernisaż: 9 maja 2014, godz 19:00, ODA, ul. Sieradzka 8.

09.05.2014 w ODA w Piotrkowie Trybunalskim na ul. Sieradzkiej 8 zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii pt. Keymo. Perwersja jest poezją ciała. Na premierowej ekspozycji pokazane zostaną 23 dyptyki z lat 2009-13. Kuratorem pokazu jest Krzysztof Jurecki. Tematyka prac Keymo z pogranicza portretu i fotografii mody przedstawia i diagnozuje figurę współczesnej kobiety, która jawi się jako fetysz, służący m.in. zabawie. Kobieta jest wyzwolona z dawnych zobowiązań i uwikłań kulturowych lub paradoksalnie zniewolona, ale nie wiadomo dokładnie przez kogo? Kto jest stwórcą, a czasem oprawcą perwersyjnych, czasami żałobnych w nastroju sytuacji? Pamiętajmy, że dla kilku teoretyków fotografia jest sztuką żałobną, ale w tych fotografiach jest wyrażona raczej ironia wobec widma śmierci.

Zdjęcia Keymo (ur. 1984, absolwentki ASP w Krakowie) od samego początku cechuje wyjątkowy eklektyczny i manieryczny styl, który odwołuje się do myślenia fotograficznego i malarskiego zarazem. Artystka poszukuje autentyczności aktu twórczego w fotografii analogowej, czułej na aspekty techniczne, w ramach tzw. „estetyku błędu”, skoncentrowanej na poszukiwaniu niezwykłej i trudnej do osiągnięcia w innych technikach jaskrawości barw, z ich pastelowym zestawieniem, poruszeniem scen figuralnych, aby w rezultacie końcowym wykreować świat z pogranicza realności i fantazji.

Zdaniem kuratora ekspozycji Krzysztofa Jureckiego w Keymo z powodu autentyzmu w przedstawieniu miejsc, osób i sytuacji, które są specjalnie maskowane i zainscenizowane można w niej dostrzec najważniejszą polską autorką ukazującą „prawdziwy” w swej banalności i duchowej pustce świat sceny okołomodowej, związanej z obszarem fotografii reklamowej.

W dniu wernisażu o godz. 20:00 odbędzie się wykład Keymo pt. Moja fotografia. Okiem wewnętrznym. Ekspozycja czynna do 01.06.2014.