„Kierunek Malarstwo” – ASP Wrocław

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wernisaż wystawy

Kierunek Malarstwo

6 listopada 2015, godz. 19:00
ODA, ul. Dąbrowskiego 5, kontynuacja ODA, ul. Sieradzka 8

Wystawa prezentuje dorobek artystów malarzy – dydaktyków, związanych z Wydziałem Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prezentacja na której zobaczyć można dzieła 40 artystów. Od profesorów, klasyków polskiej sztuki, poprzez artystów średniego pokolenia, mających już ugruntowaną pozycję na rynku sztuki, aż do najmłodszego pokolenia absolwentów wrocławskiej Uczelni, będących obecnie asystentami. Pokaz koncentruje się głównie wokół obszaru klasycznie definiowanego malarstwa, mając przybliżyć publiczności specyfikę i najbardziej charakterystyczne kierunki jakie cechuje środowisko malarzy związanych z wrocławską Uczelnią.

Wystawa czynna do 29 listopada w obu galeriach ODA