Konkurs jednego wiersza

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w konkursie literackim

„Konkurs Jednego Wiersza”

który odbywa się w ramach projektu „Pomiędzy słowem a obrazem – przejścia”

Zgłoszenia prac do 31 maja 2022 r. w galeriach ODA, przy ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzkiej 5.


REGULAMIN KONKURSU JEDNEGO WIERSZA

w ramach projektu

,,POMIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM – PRZEJŚCIA ’’

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników twórczością literacką, umożliwienie prezentacji utworów poetyckich.

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 5.

 1. Konkurs ma jest adresowany do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. 14-18 lat
  2. powyżej 18 lat
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do organizatora jednego własnego utworu, niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach.
 4. Napisany wiersz można przesłać na adres email: oda@odaart.pl
  (w tytule należy wpisać Konkurs Jednego Wiersza ODA) lub przynieść do Galerii Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 5
 5. Termin składania prac mija  31 maja 2022 r. o godzinie 24.00
 6. Autor jest zobowiązany do podania swoich danych: imię i nazwisko, adres, wiek, telefon. Szczegółowe dane osobowe uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora w okresie nadsyłania wierszy i prac jury, po czym zostaną usunięte.
 7. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Dyrektora Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.
 8. Orzeczenia Jury są ostateczne. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.
 9. Jury ma prawo zakończyć konkurs bez wyłonienia zwycięzcy.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca br. o godz. 19:00 w Galerii ODA przy ul. Sieradzkiej 8.
 11. Dla autorów najlepszych wierszy przewidziano nagrody pieniężne.
 12. Organizatorzy planują prezentacje wybranych utworów bez honorariów autorskich.
 13. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszony przez niego do Konkursu wiersz jest oryginalny, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
 14. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
 15. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz w internecie (w tym na portalach społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.