KONTYNUACJA

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę:

KONTYNUACJA
wystawa absolwentów Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Romany Hałat oraz Pracowni Malarstwa prof. Aleksandry Gieragi z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wernisaż:

23 stycznia 2015, godz. 19:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5

wystawa czynna do 22 lutego 2015

Wystawa KONTYNUACJA obrazuje postawy twórcze odnoszące się do medium malarskiego i rysunkowego jako głównego środka wyrazu twórców będących studentami i absolwentami Pracowni Rysunku i Malarstwa profesor Romany Hałat. Osobowość, intuicja i podejście do obrazu oraz rozumienie znaczenia medium malarskiego i procesu twórczego stały się podstawą w budowaniu własnego świata dla wielu studentów, którzy mieli możliwość studiowania w Pracowni Rysunku i Malarstwa u profesor Romany Hałat . Płaszczyzna, struktura, tkanka malarska oraz przestrzeń wewnętrzna obrazu były wyznacznikami do budowania prac powstających w pracowni .Istotnym elementem pracy profesor Romany Hałat był intensywny kontakt oraz rozmowy ze studentami, którzy rozwijali własne widzenie obrazu i świata oraz świadomość podejmowania decyzji twórczych w obszarze malarstwa i rysunku. Z pracowni tej wyszło w artystyczną dorosłość wielu znanych i cenionych dziś twórców. Drugą częścią wystawy jest prezentacja prac wybranych studentów, absolwentów Pracowni Malarstwa profesor Aleksandry Gieragi, która w swej pracy artystycznej i pedagogicznej bliska jest postawie profesor Romany Hałat. Niezmiennie w ujęciu budowania obrazu oraz w procesie tworzenia najistotniejszymi są wrażliwość i umiejętność myślenia strukturą wewnętrzną obrazu oraz przekaz zawierający warstwę treściową związaną z przeżyciami autorów prac , które w wersji finalnej stają się bytem istniejącym samodzielnie.

W wystawie udział biorą:
Aleksandra Gieraga, Piotr Janik, Maciej H. Zdanowicz, Bartek Jarmoliński, Ewa Żochowska, Beata Bugaj Tomaszewska, Piotr Płonka, Marzena Borowiec, Tomasz Musiał, Monika Czarska, Marek Miśkiewicz, Katarzyna Dąbrowska, Małgorzata Wojciechowska, Malwina Kuczkowska, Małgorzata Sulewska Czarnecka, Patrycja Lewandowska, Mikołaj Sęczawa, Justyna Radziej, Marta Piątkowska, Tomasz Ciesielski, Katarzyna Gołębiewska, Tomasz Sosnowski, Maria Stelmaszczyk, Agnieszka Rydz, Maciej Bohdanowicz.

Kurator : Bartek Jarmoliński