Litość Trwoga

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę

Litość Trwoga

Uczestnicy:
Michał Bałdyga, Marta Bosowska, Tomasz Drewicz, Rafał Górczyński, Rafał Kotwis, Dawid Marszewski, Paweł Polus, Vitalii Shupliak, Dawid Szafrański

Wernisaż:
13 października 2017 godz. 19:00
Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski

Wystawa czynna do 5 listopada 2017

 

Tytuł wystawy, w luźny sposób, odwołuje się do pojęcia katharsis, wprowadzonego w Poetyce przez Arystotelesa. Jest to termin, który odnosi się do wewnętrznych przeżyć odbiorcy. „Celem sztuki – wedle tej zasady – jest wzbudzenie u widza uczuć LITOŚCI i TRWOGI, aby przez to następnie oczyścić jego umysł z tych doznań i dokonać jego oczyszczenia (katharsis – gr. oczyszczenie). Arystoteles pisał, że:

Litość wzbudza w nas nieszczęście człowieka niewinnego,
trwogę natomiast nieszczęście człowieka podobnego do nas.

Według nowszych interpretacji istota katharsis polega na tym, że odbiorca, odczuwając LITOŚĆ i TRWOGĘ, bunt i cierpienie, dochodzi do zrozumienia tajemnicy losu, do pogodzenia się z nim, a także ze zbiorową mądrością i doświadczeniem.”

Celem tego projektu nie jest jednak analiza (czy też chęć wywołania) samego odczucia katharsis lecz próba zgłębienia istoty tych dwóch wyróżnionych przez Arystotelesa emocji, oraz związków jakie występują między nimi. Niewątpliwie aby mogły one wystąpić – w skali koniecznej do zaistnienia owego oczyszczenia – potrzebna jest z reguły jakaś wyjątkowa tragedia. Jak twierdzi Zygmunt Baumann nasza współczesność, oferuje nam ich, nie tyle więcej (niż czasy minione), co zdecydowanie w nadmiarze – głównie poprzez zwiększony dostęp do informacji. Dodatkowym aspektem na jaki zwraca on uwagę jest zapośredniczenie i zdystansowanie wobec dramatu innego człowieka, które nie tyle powoduje zdewaluowanie samych emocji, co ich przekierowanie na wzrastające uczucie niepokoju. Katharsis nie nadchodzi, a pogłębiający się lęk nie znajduje ujścia w formie jakiegokolwiek oczyszczenia. Taka kolej rzeczy powoduje, że zarówno LITOŚĆ jak i przede wszystkim TRWOGA zostają zapętlone, aż do granic wytrzymałości. Wydaje się więc, że słusznym i ze wszech miar sensownym zabiegiem, jest je na nowo okiełznać. Zamysłem tej wystawy jest właśnie zwrócenie się do źródeł tych dwóch emocji, tak by bez konieczności powoływania dramatycznych sytuacji, móc przyjrzeć się im raz jeszcze a w konsekwencji lepiej poznać ich sens i nauczyć się z nimi współżyć.

Do wzięcia udziału w wystawie zaproszeni zostali głównie młodzi artyści/wykładowcy związani z Wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz zaproszeni goście:

  1. Michał Bałdyga
  2. Marta Bosowska
  3. Tomasz Drewicz
  4. Rafał Górczyński
  5. Rafał Kotwis
  6. Dawid Marszewski
  7. Paweł Polus
  8. Vitalij Shupliak
  9. Dawid Szafrański

Zamysł kuratorski oraz koordynacja projektu:

Tomasz Drewicz