Magda Soboń i Iza Cieszko – Część Wspólna

Magda Soboń i Iza Cieszko
Część Wspólna

wernisaż wystawy:
25 listopada 2011r.
o godzinie 19:00
w Galerii ODA, przy ul. Dąbrowskiego 5
w Piotrkowie Trybunalskim

25 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 19.00 odbędzie się otwarcie wystawy „∈∩⇔∈∧xAAxAA(…..)(…..)nn- część wspólna” Magdy Soboń i Izy Cieszko.
Na wernisaż zapraszamy do Galerii Ośrodka Działań Artystycznych, przy ul. Dąbrowskiego 5, w Piotrkowie Trybunalskim. Wystawa będzie czynna do 18 grudnia 2011 r.

Dr Magda Soboń jest adiunktem w Pracowni Papieru Prof. Ewy Latkowskiej – Żychskiej w Katedrze Tkaniny ASP w Łodzi. Zajmuje się sztuką papieru, grafiką i malarstwem. Jest członkiem IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artist).

Iza Cieszko jest absolwentką ASP w Łodzi. W latach 2003-2007 asystentka Pracowni Rzeźby Prof. Marka Wagnera. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Artystycznego Plessart, należy do grupy HUMAN-EX i Stowarzyszenia Artystycznego Kultura Aktywna. Zajmuje się malarstwem, scenografią, animacją kulturalną.

Wystawa ” – część wspólna” traktuje o widzeniu ludzkość jako zbioru zbiorów, w którym jednostka jest wypadkową nieskończonej ilości podziałów, biologicznych, kulturowych, naturalnych, czy narzuconych przez systemy jakie stwarzamy. Odnajdujemy siebie w wielu zbiorach, w grupie nie czujemy się osamotnieni.
Czy nasza oryginalność zatraca się przez dążenie do stereotypów?
Czy stajemy się podobni?
Czym jest społeczność?
Czym jest jednostka?
Jaka jest wartość jednostki w systemie?
Nasze prace zbiegły się treściowo i formalnie, wystawa stanowi część wspólną również w tym wymiarze.