Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE 2011

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” to obecnie najważniejszy cykliczny projekt organizowany w Polsce, prezentujący takie dziedziny sztuki jak performance, happening, akcjonizm, konceptualizm, jako jedne z najważniejszych praktyk artystycznych dyscypliny określanej szerokim mianem „live art – sztuka żywa”. „Interakcje” to festiwal o 12-letniej tradycji, jeden z najstarszych konsekwentnie budowanych cyklicznych projektów na świecie. „Interakcje” pokazują zarówno zjawiska już znane i uznane współczesnej „sztuki żywej” (głównie performance) jak i sztukę młodą, poszukującą, której często nie można jednoznacznie zakwalifikować do zdefiniowanych gatunków twórczości. Do udziału zapraszani są zarówno tzw. klasycy gatunku, którzy rozpoczynali swoją drogę twórczą jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jak również młodych twórców, nieznanych jeszcze szerszej publiczności. Dla tych młodych artystów festiwal jest doskonałą okazją do skonfrontowania swojej drogi twórczej z doświadczeniami starszych artystów. W dotychczasowych festiwalach zaprezentowało się około 180 twórców z ponad 30 krajów całego świata.
Festiwal jest nie tylko przeglądem aktualnej twórczości zaproszonych artystów. To także prezentacje teoretyczne obejmujące pokazy czy wystawy dokumentacji, spotkania autorskie, otwarte wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. Wymienione formy realizowane są zarówno przez artystów uczestników festiwalu jak również krytyków, historyków sztuki i pracowników naukowych uczelni artystycznych.

Program każdej edycji Festiwalu budowany jest w oparciu o osobę kuratora artystycznego, co pozwala zaprezentować pewne spójne zdanie na temat tej sztuki. Wtedy festiwal to coś więcej niż tylko zestaw nazwisk. Takie spojrzenie pozwala dostrzec w wielości form sztuki współczesnej coś więcej niż tylko indywidualne decyzje artystyczne, ale też nurty i tendencje, zależności regionalne, wpływ różnych kultur, kontekstów cywilizacyjnych, historycznych doświadczeń, dowodząc tym samym, że są możliwe badania porównawcze na terenie tej sztuki.
Kuratorem artystycznym tegorocznego Festiwalu jest Artur Grabowski. Z jego tekstu kuratorskiego:
„Sprzeczność i emocje. W tych dwóch słowach można zamknąć główną ideę tegorocznego festiwalu. W wyborze artystów kierowałem się przede wszystkim wysokim poziomem artystycznym ale priorytetem było skomponowanie listy według klucza relatywnych kontrastów: statyczność – dynamizm, ład estetyczny – chaos, sfera wizualna – sfera audio, spektakularność grupowa – efemeryczność intymna, różnice kulturowe, gorące – zimne. … Festiwal to nie tylko artyści wbrew utartemu schematowi hierarchi, ale również widz – człowiek, z jego emocjami, odpornością i interpretacją. Podczas tego typu wydarzeń oczekujemy na tą wyjątkową chwilę, ten fragment życia który zapadnie w naszej pamięci na dłużej. Wyzwaniem jest zbudowanie takiego programu, który od początku do końca będzie trzymał swą dramaturgię i napięcie. Nieustający wysoki poziom emocji jest najważniejszy dla powodzenia takiego przedsięwzięcia. Dokonać tego można poprzez umiejętne zróżnicowanie treści programu, skomponowanie go tak, aby artyści korespondowali ze sobą, wchodzili w dialog i sprzeczność. Kontrasty takie jak: zróżnicowanie kulturowe, czasowe, estetyczne, kolorystyczne, smakowe, przestrzenne i oczywiście tematyczne są najważniejszym elementem struktury programu. Zależy mi również na stworzeniu takiego programu, który kompleksowo dotykał będzie bardzo szeroko pojętej „sztuki akcji”, a mapa działań obejmie obszar i zasięg oddziaływania nie tylko ograniczony przestrzenią galerii ale również przestrzeń publiczną…”

PONIEDZIAŁEK 9 maja
18.00 uroczyste otwarcie, ODA, ul Dąbrowskiego 5

OFF Interakcje: Małgorzata Michałowska (ASP Szczecin)
Istvan Kantor (Kanada)
Herma Auguste Wittstock (Niemcy)
Roi Vaara (Finlandia)
Stelarc (Australia)

WTOREK 10 maja
13.00-16.00 performance różnych artystów w przestrzeni miejskiej, Rynek Trybunalski

16.00 wernisaż wystawy Przemysława Kwieka , ODA, ul. Sieradzka 8

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

OFF Interakcje: Przemysław Branas (ASP Kraków)
Giovanni Fontana (Włochy)
Michelle Rheaume (Kanada)
Mannet Villariba (Filipiny)
Mehdi Farajpour (Iran/Francja)
Gim Gwang Cheol (Korea)
Z’EV (USA) & Hati (Polska)

ŚRODA 11 maja
13.00-16.00 performance różnych artystów w przestrzeni miejskiej – dowolna przestrzeń w mieście

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

OFF Interakcje: Monika Szydłowska (ASP Poznań)
Ramon Churruca (Hiszpania)
Moe Satt (Birma)
Antoni Karwowski (Polska)
BBB Johannes Deimling (Niemcy)
NONGRATA (Estonia)

CZWARTEK 12 maja
12.00-16.00 performance w przestrzeni miejskiej, galeria handlowa Focus Mall

18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

OFF Interakcje: Natalia Sekuła (ASP Wrocław)
OFF Interakcje: Hubert Wińczyk (ASP Poznań)
Jeff Huckleberry (USA)
Jouni Partanen (Finlandia)
Ko Z Hkawng Gyung (Birma)
Ryszard Piegza (Polska/Francja)
Pancho Lopez (Meksyk)

PIĄTEK 13 maja
18.00-22.00 ODA, ul. Dąbrowskiego 5

OFF Interakcje: Martyna Wolna (ASP Gdańsk )
Finałowa prezentacja warsztatów BBB Johannesa Deimlinga
Grupa Restauracja Europa (Polska)
Przemysław Kwiek (Polska)
Jan Świdziński (Polska)
Jacques Van Poppel (Holandia)
Jerzy Truszkowski (Polska) z zespołem – koncert

– program może ulec nieznacznym zmianom