Monika Jurkiewicz

Wystawa malarstwa czynna
od 24.07. do 30.08.2009 r.
ODA – ul. Sieradzka 8

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego