Pierwsza Linia

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę:

Pierwsza Linia

Artyści uczestniczący w wystawie:
Stanisław Fijałkowski, Krystyna Górska, Małgorzata Górska-Ogórek, Ryszard Hunger, Piotr Kotlicki, Monika Krygier, Stefan Krygier, Konrad Kuzyszyn, Wojciech Leder, Paweł Maciak, Tomasz Matuszak, Tomasz Musiał, Ireneusz Pierzgalski, Józef Robakowski, Leon Tarasewicz, Galeria Wschodnia (Adam Klimczak, Jerzy Grzegorski)
Kurator: Piotr Kotlicki

WERNISAŻ:
15 listopada 2019, godz. 19:00
ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski

Wystawa czynna do 8 grudnia 2019

„Nasi rodzice stanowią naturalną barierę między nami a śmiercią. Kiedy odchodzą, my stajemy na pierwszej linii.” – powiedziała po śmierci ojca Jane Fonda. Cytat ten stał się podstawą cyklu wystaw pt: „Pierwsza linia” organizowanych w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, a wcześniej przez piotrkowską Galerię OFF. Pomysłodawcą i wieloletnim kuratorem projektu jest Piotr Gajda. W roku 2018 ideę organizacji wystaw przekazał młodszym kuratorom wedle zasady, że wyznaczony wybiera swojego następcę.
Jako kurator tegorocznej wystawy „Pierwsza linia”, zaproponowałem nieco inną perspektywę tropienia związków międzypokoleniowych: zaproszeni artyści zmierzą się z subiektywną egzegezą tematu mistrz – uczeń. Zaprezentują swoje prace obok dzieła wybranego mistrza. Konfrontacja taka zapewne uwidoczni na ile swobodny – albo wręcz przeciwnie, na ile ścisły – jest artystyczny związek z wybranym autorytetem; co z jego dorobku uczniowie kontynuują, a co kwestionują.
Dla części z zaproszonych artystów mistrz to mentor, przewodnik duchowy, osoba, która przewyższa mądrością. Dla innych to osoba całkowicie nieznana bezpośrednio, fascynująca jednak mistrzowską techniką, formą lub tematem twórczości. Dla innych są to rodzice-artyści, a dla jeszcze innych najistotniejsza okazuje się radykalność postawy mistrza lub jego profesjonalna ewolucja. Dokładniejsze zdiagnozowanie wszystkich odmian relacji mistrz-uczeń możliwe będzie dopiero, gdy zobaczymy je na wystawie. Będzie to więc próba nazwania złożonego i być może trudno uchwytnego zjawiska, jakim jest wpływ autorytetu na artystę.

Piotr Kotlicki