Piotr Wypych – 100 [sto] prac z życia foto/grafika

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę

Piotr Wypych

100 [sto] prac z życia foto/grafika

Wernisaż:

14 maja 2015, godz. 19:00
ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski

Wystawa czynna do 24 maja 2015 r.

Piotr Jakub Wypych urodził się 5 września 1969 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
Od najmłodszych lat interesował i interesuje się sztuką, przyrodą oraz historią. Po pracy zawodowej w leśnictwie, w 1990 roku podjął naukę w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki – specjalizacja grafika projektowa, fotografia. W 2013 roku obronił pracę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych. Rozwija swe zainteresowania naukowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, antropologii kulturowej, estetyki obrazu fotograficznego. Efektem tychże zainteresowań są Jego dwudziestoletnie badania terenowe poświęcone małej architekturze sakralnej w Polsce, badania nad pozostałościami materialnymi po mniejszościach narodowych II RP oraz miejscami pamięci narodów. Twórczo zajmuje się fotografią, rysunkiem i precyzyjnym ilustratorstwem, w miarę możliwości projektuje wydawnictwa, plakat, znaki i systemy identyfikacji wizualnej. Jest autorem kilkunastu opracowań książkowo – albumowych i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Począwszy od 1995 roku miał wiele autorskich wystaw w kraju i za granicą.