Projekcja filmu: Tryptyk organiczny

KINODA zaprasza na projekcję filmu:

Tryptyk organiczny

powstałego w ramach projektu: „Tryptyk organiczny – prezentacja regionalnej twórczości ludowej”

17 października 2013
godz. 19:00
ODA, ul. Dąbrowskiego 5

wstęp wolny

Projekt pt.: Tryptyk organiczny – prezentacja regionalnej twórczości ludowej składa się z trzech filmów dokumentalnych pokazujących trzy sylwetki twórców ludowych związanych z województwem łódzkim. Każdy film obejmuje zakresem tematycznym jeden gatunek sztuki. Na całość składają się: rzeźba, malarstwo i haft. Bohaterami filmów są: Andrzej Wojtczak (Kutno), Adam Głuszek (Dąbrowice, sieradzkie), Józefa Marszałek (Dzielna, opoczyńskie). Komplementarną część projektu stanowią panele dyskusyjne z udziałem prezentowanych artystów. Spotkania panelowe pod tytułem: Sztuka ludowa a zagadnienie tożsamości lokalnej poprowadzi historyk sztuki – Małgorzata Dzięgielewska.

Częścią składową zadania Tryptyk organiczny są trzy filmowe impresje fabularne z udziałem aktorów, biorące za podstawę koncepcji estetycznej elementy twórczości danego bohatera i przetwarzając je w taki sposób, aby ukazywały uniwersalność świata sztuki bez względu na formalne zaszeregowanie poszczególnych gatunków, prądów i kierunków. Ich przekaz ma zwrócić uwagę na fenomen sztuki ludowej zawarty w silnej treści ekspresyjnej, wyróżniającej tę twórczość i czyniącą ją przez ten fakt całkowicie autentyczną. Ten argument jest w dzisiejszych czasach powszechnego naśladownictwa i udawania wartością samą w sobie. Bo, w sztuce ludowej odnaleźć wciąż można ślad emocjonalnej więzi z etosem „zwyczajnego” życia ściśle zespolonego z naturą, w którym kultura to wszystko najlepsze, co zostało pomyślane i powiedziane na świecie. A świat bez kultury ludowej i tworzących ją artystów nie byłby pełną reprezentacją samego siebie.

Pierwszy, inaugurujący pokaz filmów odbędzie się 13 października o godzinie 17:30 w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi. W ten sposób spełni się istotne założenie projektodawców, którzy w twórczości ludowej odnajdują więcej niż tylko aspekt folklorystyczny, nadając jej status pełnoprawnego uczestnika życia kulturalnego. Życia, w którym świat sztuki ludowej nie wyznacza peryferiów ludzkiej kreatywności, ale często jest tej kreatywności wyznacznikiem.

Kolejne prezentacje artystów odbędą się:

17 października o godz. 19:00 w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim; spotkanie z Andrzejem Wojtczakiem.

21 października o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku;  spotkanie z Józefą Marszałek.

26 października o godz. 15:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Skierniewicach; spotkanie z Adamem Głuszkiem.

Projekt Tryptyk organiczny – prezentacja regionalnej twórczości ludowej realizowany jest przez Stowarzyszenie EIKON z Łodzi przy współfinansowaniu ze środków Województwa Łódzkiego.