PROJEKT BURZA – „Flash”

PROJEKT BURZA – „Flash”

Aktualizacja: Lista osób zakwalifikowanych do wystawy:

  • Klara Woźniak – UAP, Poznań
  • Natalia Sarad – ASP, Kraków
  • Aleksandra Sikora – ASP, Kraków
  • Monika Misztal – ASP, Warszawa
  • Oliwia Zajączkowska – UMCS, Lublin
  • Paweł Jarczak – AS, Szczecin
  • Justyna Aksinowicz – ASP, Gdańsk

Organizator

Organizatorem Projektu Burza w ramach, którego odbędzie się wystawa pt. „Flash” jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.
Kuratorem wystawy jest dr hab. Julia Kurek prof. nadzw. AS

Uczestnicy

Zgłoszenia do projektu mogą składać studenci uczelni artystycznych studiów I i II st.

Opis

Projekt Burza jest dedykowany studentom uczelni artystycznych, ma na celu zaprezentowanie najciekawszych postaw artystycznych młodego pokolenia. Odsłoną Pierwszej edycji Projektu Burza będzie wystawa pt. „Flash”. Zdarza się często, że dobre prace nie mogą być zgłoszone do konkursu ponieważ nie są zgodne z jego tematem. Ułatwiamy sprawę. Nie podajemy tematu. Każdy uczestnik do wystawy może zgłosić maksymalnie 2 prace wykonane w okresie ostatnich trzech lat. Materiały wideo nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.

Udział

Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na maila: projekt.burza@gmail.com
Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz pokrywa koszt przejazdu (nie przekraczający 140zł). Uczestnik ponosi koszty ubezpieczenia – dostarczenia oraz odbioru pracy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu.
Nabór prac trwa od 15.10.2019 do 15.11.2019

Projekt Burza – formularz zgłoszeniowy

Terminarz

15.10.2019 r. – ogłoszenie konkursu
15.10 – 15.11.2019 r. – nadsyłanie zgłoszeń.
20.12.2019 r. – ogłoszenie wyniku prac zakwalifikowanych do wystawy na stronie: odaart.pl
20 – 30.01. 2020 r. – termin przyjmowania oryginałów prac
14.02.2020 r. – otwarcie wystawy „Flash“
14.02. – 15.03.2020 r. – czas trwania wystawy
od 16.03 do 05.04.2020 r. – odbiór prac

Na konkurs można zgłaszać:

Prace z zakresu sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, wideo, rzeźba, instalacja, obiekt, performance (lub jego dokumentację), projekty intermedialne, multimedialne.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na maila: projekt.burza@gmail.com
Zgłoszenie prac przez uczestników jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie ich w materiałach promocyjnych.
*materiały wideo – udostępnienie do max. 1 min.