Przedmioty aktywne

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę

Przedmioty aktywne

Materialne obiekty związane z performansami, akcjami i efemerycznymi sytuacjami w sztuce

Janusz Bałdyga, Izabela Chamczyk, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Grupa Restauracja Europa, Ryszard Ługowski, Cecylia Malik, Andrzej Partum, Ryszard Piegza, Jan Świdziński,
Ewa Zarzycka. Kurator wystawy: Grzegorz Borkowski

Wernisaż:
31 sierpnia 2018, godz. 19:00
ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski

wystawa czynna do 23 września 2018

Przedmioty materialne wydają się całkowitym niemal przeciwieństwem performansów, a jednak odgrywają w nich często ważną rolę. Mobilizują i modyfikują inwencję w działających osobach, oddziałują swoimi cechami fizycznymi i znaczeniami. Niejednokrotnie w trakcie pokazów dokonuje się zmiana tych znaczeń. Na wystawę wybrano jedenaście bardzo różnorodnych obiektów, które dzięki uczestniczeniu w akcjach, performansach i efemerycznych sytuacjach, stały się po ich zakończeniu przedmiotami aktywnymi – są w stanie przywołać wpisaną w nie energię i wprawiać w ruch świadomość widzów, ale także uzyskać pewien zakres artystycznej autonomii, uniezależnić się od akcji, których były składnikami.
Każdy z prezentowanych przedmiotów traktowany jest indywidualnie, a krótkie komentarze wskazują istotne dla ich powstania konteksty, jednak widzowie mogą dostrzec także ich odmienne walory i znaczenia. Przedmioty bowiem nigdy tak naprawdę nie są w pełni milczące, są w stanie fascynować, coś przypominają, sugerują – zależy to jedynie od naszej otwartości i zaufania do samych siebie jako niezależnych podmiotów. Relacja podmiot – przedmiot to w końcu podstawa wszelkich procesów poznawczych.
Zresztą, od co najmniej dwóch dekad mamy w szeroko rozumianej refleksji (studiach kulturowych, teorii sztuki, socjologii czy publicystyce) wyraźny wzrost zainteresowania materialnymi rzeczami – prowadzone są intelektualnie zaawansowane badania rzeczy w najróżniejszych aspektach (skutkujące także obszernymi publikacjami) i konstruowane są rozbudowane teorie rzeczy. Wygląda na to, że materialność przedmiotów staje się coraz bardziej intrygująca, ważna i wymagająca głębszego poznawania.
Przedmioty mogą wydać się zaskakującym tematem wystawy prezentowanej w ramach festiwalu INTERAKCJE, który już od dwudziestu lat z niezmienną energią proponuje przede wszystkim sztukę performansu. A jednak właśnie w jubileuszowym roku festiwalu chcemy spojrzeć na sztukę akcji z trochę innej perspektywy, zmodyfikować punkt widzenia na tę dziedzinę sztuki, akcentując jej intermedialny lub transmedialny potencjał, żywotne związki z innymi dyscyplinami sztuki, a także istotnymi zagadnieniami pozaartystycznymi. Traktujemy bowiem tegoroczną edycję festiwalu jako okazję do szerszej refleksji i zarazem początek wypracowywania jego nowej formuły na przyszłość. Dlatego wystawa nie ogranicza się do zjawisk i artystek/artystów prezentowanych na INTERAKCJACH (choć ich też nie pomija) – sięga do różnych generacji i środowisk artystycznych.

Organizator: Stowarzyszenie Działań Artystycznych GALERIA OFF
Wystawa w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu INTERAKCJE
Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury