Przestrzeń zamknięta / otwarta. Cykl wystaw online

Cykl wystaw online: „Przestrzeń zamknięta / otwarta”

Pomysł realizacji tego projektu powstał na początku kwietnia 2020 r., a więc w początkowym okresie zamknięcia instytucji kultury, zamrożeniem na długi czas działalności kulturalnej i artystycznej z powodu pandemii koronawirusa. Projekt to podjęcie próby organizacji 3 wystaw sztuki współczesnej i ich ekspozycji w przestrzeni wirtualnej. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali różniący się w swojej praktyce kuratorzy, eksplorujący odmienne terytoria sztuki. Każdy wskazuje tematykę i formułę wystawy oraz wybiera artystów, których aktualnie powstałe prace odpowiedzą na założenia poszczególnych wystaw. Rolę kuratorów wystaw powierzyliśmy Grzegorzowi Borkowskiemu – jednemu z najlepszych niezależnych polskich kuratorów i krytyków sztuki, Tomaszowi Drewiczowi – artyście rzeźbiarzowi, kuratorowi, krytykowi i animatorowi kultury oraz Wojciechowi Sobczykowi – reżyserowi filmów animowanych, ilustratorowi i fotografowi. Projekt przedstawia trzy odmienne koncepcje wystaw, oparte na różnorodności postaw artystycznych i form prezentacji. Prace 16 artystów to obrazy, filmy, animacje, obiekty, rysunki, działania performatywne, zaprezentowane w postaci ich reprodukcji, zapisów fotograficznych i filmowych, czy innych form powstałych w trakcie procesu twórczego.

Przestrzeń zamknięta / otwarta

Katalog wystaw do pobrania: Przestrzeń Zamknięta/Otwarta. Cykl wystaw wirtualnych – katalog


Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana.

Uczestnicy: Izabela Chamczyk, Dorota Podlaska, Edward Łazikowski, Marcin Harlender, Agnieszka Rogóz, Robert Wałęka

Kurator wystawy: Grzegorz Borkowski

Wystawa dostępna od 30 lipca 2020, godz. 19:00


Upaniszady

Uczestnicy: Grzegorz Bożek, Tomasz Drewicz, Dominika Hoyle, Urszula Kluz-Knopek, Marta Ostajewska, Karina Marusińska, Natalia Wiśniewska

Kurator: Tomasz Drewicz

Wystawa dostępna od 27 sierpnia 2020, godz 19:00


Anabioza

Uczestnicy: Łukasz Głowacki, Ewa Grzesiak, Magdalena Kulesza, Izabela Plucińska, Andrzej Rułka, Wiola Sowa

Kurator: Wojciech Sobczyk

Wystawa dostępna od 1 października 2020, godz. 19:00


 

Projekt „Przestrzeń zamknięta/otwarta. Cykl wystaw wirtualnych” zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.

NCK Kultura w Sieci