Rafał Urbański: ŚLAD CYFROWY #3 Engramy

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawę

Rafał Urbański
ŚLAD CYFROWY #3
Engramy

Wernisaż:
4 sierpnia 2022, godz.: 18:00
Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski

Wystawa czynna do 2 września 2022 r.


Rafał Urbański (ur. 1970) – artysta malarz, grafik, twórca prac multimedialnych łączących tradycyjne techniki artystyczne z najnowszymi osiągnięciami technik cyfrowych. Od ponad dekady związany z Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach. Od 2016 roku współpracuje z Politechniką Świętokrzyską a od 2014 z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie w 2017 roku uzyskał tytuł doktora, prowadzi zajęcia dydaktyczne z rysunku i projektowania graficznego, a od 2020 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. kształcenia. Autor projektów plakatów, folderów, opracowań naukowych, katalogów m.in. do kilkudziesięciu wydarzeń artystycznych (spektakli teatralnych i wystaw sztuki współczesnej) w Polsce i za granicą. Autor tekstów o sztuce i komiksie. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Kieleckiego. Uczestniczył w ponad 160 wystawach w 22 krajach m.in. w Japonii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Serbii, Rosji, Bułgarii, Ukrainie, Czechach, Litwie, Kanadzie, Argentynie, Jordanii i Polsce. Jego prace znajdują się w zbiorach galerii i muzeów w Polsce, Chinach i Rosji oraz w zbiorach organizatorów biennale grafiki w Hiszpanii, Rumunii, Serbii i Bułgarii.
Nagrody (wybór): Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego – za zestaw prac – Przedwiośnie 38, 2015. / Nagroda Targów Kielce za zestaw filmów wideo – Przedwiośnie 39, 2016 / Nagroda TVP Kielce za zestaw prac malarskich i wideo – Przedwiośnie 41, 2018 / Nagroda Grand Prix – Prezydenta Miasta Kielce za zestaw prac – Przedwiośnie 43, 2020 / Świętokrzyska Nagroda Kultury 2020 / Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – za asamblaż – Przedwiośnie 44, 2021 / Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za zestaw prac wideo na VI Piotrkowskim Biennale Sztuki 2021 / Nagroda Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia artystyczne w roku 2021.


Wystawa Ślad cyfrowy #3 – Engramy, pokazywana w galerii ODA ART w Piotrkowie Trybunalskim to trzecia i ostatnia część projektu prezentowanego w galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim we wrześniu 2021 roku (Ślad cyfrowy) i galerii ZPAP Tycjan w Kielcach w czerwcu 2022 roku (Ślad cyfrowy #2 – Martwe piksele). Cykl wystaw podejmuje temat tzw. śladu cyfrowego (z ang. Digital Footprint). Każdy z nas korzystając z Internetu na różnorodnych urządzeniach elektronicznych, pozostawia swój ślad cyfrowy, artysta zwraca uwagę na to zjawisko i poszerza jego definicję o fakt, że także na miliardach nośników pamięci pozostawiamy po sobie zdjęcia, filmy, notatki, które wraz ze zużytym sprzętem trafiają do miejsc gdzie nieużywane czekają na ponowne uruchomienie lub utylizację. Nasze cyfrowe „kopie” mogą przetrwać przez dziesiątki lat po naszej śmierci mimo, że pamięć elektroniczna także podlega destrukcji. W świecie gdzie rezygnuje się z tradycyjnych, analogowych nośników informacji takich jak papier czy taśma celuloidowa, pozostaje po nas jedynie ulotny zapis cyfrowy podlegający wraz z upływem czasu powolnej, nieodwracalnej degradacji. Prace Rafała Urbańskiego można traktować jako hybrydowe, analogowo-cyfrowe nośniki informacji. Wszystkie tworzą tzw. pamięć masową, przechowującą niejako kopię przemyśleń autora widoczną dla obecnie używanych urządzeń elektronicznych.

Kurator wystawy
dr Katrina Sadrak