„SŁOWA PRZYCHODZĄ PÓŹNIEJ” – wieczór autorski Ireneusza Kaczmarczyka

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na

Wieczór autorski Ireneusza Kaczmarczyka

SŁOWA PRZYCHODZĄ PÓŹNIEJ

oraz prezentację tomu wierszy pt. „Przejścia”.
9 czerwca 2022 r., godz. 18:00, Galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski.

Wydarzenie w ramach Festiwalu „Pomiędzy słowem a obrazem – PRZEJŚCIA”.

Wieczór będzie poświęcony prezentacji wydanemu w roku 2021 przez wydawnictwo ENETEIA, tomu wierszy ,,Przejścia’’. Wieczór wzbogaci prezentacja wierszy w wykonaniu Przemysława Bluszcza z podkładem muzycznym Tomasza Pokrzywińskiego („Przejścia” wersja audio) oraz spektakl w wykonaniu grupy teatralnej prowadzonej przez Lucynę Jakubczyk, który poprzedzi spotkanie panelowe następnego dnia. Spotkanie poprowadzi Beata Anna Symołon, od wielu lat prowadząca cykl spotkań poetyckich w wielu znaczących ośrodkach kultury.  

Konsekwentnie stosując poetykę „nagiej prawdy” autor porusza się w sferze zagadnień moralnych. Opiera się na własnym doświadczeniu i stara się z jednostkowego przeżycia wydobyć kwintesencję istnienia. Jego refleksja jest trudna i tragiczna, ale nie pozbawiona nadziei. Poecie udaje się odnaleźć trwałe wartości w filozofii spotkania, także spotkania „siebie w sobie”. Obawa przed spowszednieniem życia rodzi pełen poetyckiego napięcia, katastroficzny niemal rytm obrazów. Poeta mówi od siebie często bez żadnej zasłony literackiej.

fragment recenzji Juliana Kornhausera 


Ireneusz Kaczmarczyk, ur. w 1960 roku w Radomsku. Poeta, psychoterapeuta, dr nauk humanistycznych. Opublikował zbiory wierszy Przystanki (1986), Prosto w życie (1993), Najbliżej do światła (1995), Dwa światy (1996), Cisza stroiła się sama (1999), Słowa przychodzą później (2004), Instrukcje przemijania (2010). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Beata Anna Symołon: studiowałam teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i filozofię na Papieskiej Akademii Tealogicznej. Współpracowałam z wieloma pismami (m. in.: „Gazeta Radomszczańska”, „Gazeta Wyborcza”, „Aleje 3”, „Odra”, „Kalejdoskop”, „Wiadomości”…). Opublikowałam ponad 950 artykułów w kraju i za granicą. Byłam redaktorem „Gońca”, www.podgorze.pl, Smart Publishing… Od 2012 r. redaguję periodyk „Radomszczańskie Teatralia”. W latach 2007-2010 i od 2022 r. redaguję „Kurier Dzielnicy XI”. Jestem autorką, pomysłodawczynią lub (i) redaktorem książek m. in.: odwołującej się do wspomnień rodzinnych premiera Kwiatkowskiego, a także Obrąpalskich i Siemiradzkich „Dziepułć. Przeszłość jest niedokładna”; kulinarno-refleksyjnej „Przepisy kulinarne Podgórza Duchackiego”; album H. Majcherka o Kurdwanowie, antologii poetyckiej „Podgórskie klimaty”, wielu tomów poetyckich…

            W 2009 r. wymyśliśmy razem z przyjaciółmi Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej (obecnie liczące ok. 30 tys. osiedle Krakowa). W latach 2009-2018 pełniłam funkcję prezesa. Przygotowaliśmy m.in.: całoroczne obchody 645 i 650-lecia Woli, walczyliśmy (skutecznie!) o utworzenie Parku Duchackiego. Za zasługi dla Krakowa i krakowiam otrzymałam wiele medali i wyróżnień.

            W 2010 r. powołałam do życia Salon Artystyczny Beaty Anny Symołon (SABAS), promujący poezję, muzykę, sztuki plastyczne… Spotkania odbywają się m.in. w Klubie Wola Duchacka, Dworku Białoprądnickim i w innych miejscach Krakowa. Od 2020 r. na żywo i online. Do chwili obecnej poprowadziłam ponad 660 spotkań.

            Byłam stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.