Spotkania autorskie | Piotrkowskie Biennale Sztuki

Trwa wystawa pokonkursowa VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki.

Zapraszamy na cykl spotkań autorskich z finalistami tegorocznego konkursu, których prace prezentujemy na wystawie.

  • 24 listopada 2023 r., godz. 17:00 – Katarzyna Pyka, galeria ODA, ul. Sieradzka 8.
  • 1 grudnia 2023 r., godz. 17:00 – Mikołaj Sęczawa, galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5.
  • 8 grudnia 2023 r., godz. 17:00 – Marek Elsner, galeria ODA, ul. Sieradzka 8.

Wstęp wolny.


foto. fragment pracy pt. Strefa ciszy (szkło rzeźbione i żywicowane, 2023)

KATARZYNA PYKA

Zajmuje się szkłem artystycznym, grafiką oraz rysunkiem. Ukończyła studia z wyróżnieniem w 2000r. w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizując dyplom z grafiki artystycznej oraz rysunku. W 2002r. ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu realizując pracę dyplomową z zakresu witrażu w pracowni prof. Ryszarda Więckowskiego. W 2002r. rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni, prowadząc pracownie rysunku. W 2007 roku zorganizowała w Instytucie Sztuki pracownię witrażu i szkła artystycznego. W 2006 r. zrealizowała doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W 2007 roku uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2013 roku.


kadr z animacji Gli.tch (animacja lalkowa, 3’34”, 2014)

MIKOŁAJ SĘCZAWA

Tworzy w obszarze malarstwa, grafiki i animacji – absolwent ASP w Łodzi. Jego zainteresowania artystyczne dotyczą łączenia klasycznych mediów artystycznych, jak malarstwo, grafika czy fotografia z mediami cyfrowymi wzbogaconymi o rozwiązania interaktywne w środowisku webowym i grach wideo.

Istotnym punktem odniesienia w jego twórczości stanowi zagadnienie glitch’u – błędu w obrazie cyfrowym i przeniesienie tego zjawiska na inne media.


zdjęcie: rzeźba „Pieta codzienna” (terakota, 92x115x88cm, 2015)

MAREK ELSNER

W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Rzeźby na ASP w Gdańsku w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego (aneks w pracowni Ceramiki Artystycznej). Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Działam głownie w obrębie rzeźby, ceramiki artystycznej i małej formy rzeźbiarskiej. Tworzę formy organiczne jak i mocno związane z aktywnością człowieka. Inspiracji dostarcza mi obserwacja ludzkich zachowań względem drugiej jednostki. Zajmuję się figuracją, abstrakcją, tworzeniem obiektów krytycznych jak i rysunkiem.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury – państwowego funduszu celowego.