Spotkanie autorskie z poetką Danutą Muchą

Ośrodek Działań Artystycznych
zaprasza na spotkanie autorskie z poetką

Danutą Muchą

tegoroczną laureatką
Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej
oraz
Nagrody Literackiej im. Klemensa Janickiego

13 grudnia 2012 r., godz. 18:00
ODA, ul. Sieradzka 8