Tomasz Matusewicz, Krzysztof Mazur, Bogdan Wajberg – Gdziekolwiek jesteś… 2

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę

Tomasz Matusewicz, Krzysztof Mazur, Bogdan Wajberg – Gdziekolwiek jesteś… 2

Wernisaż: 11 stycznia 2012, godz 19:00, ODA, Dąbrowskiego 5

 

Po wernisażu zapraszamy na koncert noworoczny zespołu

Pathman

 

Wystawa czynna 12 stycznia – 3 lutego
gdziekolwiek jesteś… Ta niedokończona fraza nie jest pytaniem, ani stwierdzeniem. Otwiera raczej przestrzeń, w której możesz próbować określać miejsca w relacjach przestrzennych, bądź geograficznie znaczyć położenia. Otwiera tez przestrzeń sytuacyjna, w która wchodzisz, doświadczając pewnego stanu lub uczestnicząc w jakimś procesie. Czas nieubłagany strażnik kolejności, traci swój rygor w obliczu jednoczesności, która ma prawo się tu wydarzyć i dotknąć uniwersalnego, ponadczasowego wymiaru. Te dwa tytułowe słowa z wielokropkiem to lapidarna zapowiedz czegoś, co łatwo może stać się wskazówka, gdyby je uzupełnić: gdziekolwiek jesteś tam bądź. (…)

Krzysztof Mazur

Tomasz Matusewicz

Urodzony w 1967 roku w Szamotułach. W 1993 r. ukończył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, PWSSP (ASP) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie Rzeźby i Malarstwa. Promotorzy: Prof. Jan Berdyszak,
Prof. Jan Świtka. Od 1998 pracuje w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych, obecnie
na stanowisku adiunkta na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Krzysztof Mazur

Urodzony 12.10.1958 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w pracowni Barbary Bieniulis-Strynkiewicz oraz Adolfa Ryszki. Dyplom w zakresie rzeźby 1984 r. Od 1990 r. pracownik dydaktyczny w Zakładzie Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zajmuje się rzeźbą w szerokim jej rozumieniu. Jest uczestnikiem i autorem, bądź współautorem szeregu imprez artystycznych.

Bogdan Wajberg

Urodzony 1955 roku w Łodzi. Od 1982 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Pracowni Rzeźby i Działań w Przestrzeni na Wydziale Sztuk Wizualnych. Współautor i uczestnik międzynarodowych projektów rzeźbiarskich w kraju i zagranica. Koordynator i uczestnik międzynarodowych warsztatów i sympozjów rzeźbiarskich studentów i pedagogów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uczestnik wielu sympozjów rzeźbiarskich w Europie. W latach 2006 – 2010 kurator Galerii Rzeźby ASP w Łodzi. Twórczość w zakresie współcześnie formułowanej przestrzeni.