TRYBUNALSKI JARMARK SZTUKI

obrazy, grafiki, rysunki, fotografia …
19-20 czerwca 2010
Impreza towarzysząca w ramach Dni Miasta „Imieniny Piotrków”