VII Spotkania Artystów „SKRZYŻOWANIA”

Finisaż dnia 4.09.2009r.
o godz 18.00
na Przystanku 2000 (róg ulicy
Słowckiego i Sienkiewicza)