Warsztaty Akademii Sztuk Innych

W dniach 26 do 30 marca w Ośrodku Działań Artystycznych w ramach Akademii Sztuk Innych od były się warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. W ramach warsztatów dzieci i młodzież tworzyły prace na dwa tematy „W poszukiwaniu niewidzialnego” –na podstawie malarstwa Jarosława Chrabąszcza oraz „Od inspiracji do kreacji” na podstawie wystawy Archiwum otwarte Barka Otockiego. W czasie ostatniego dnia warsztatów uczestnicy mogli bezpośrednio czerpać doświadczenie od Bartka Otockiego który był współprowadzącym zajęcia. W warsztatach wzięło udział ponad sto osób. Szczególne podziękowania ze strony Ośrodka należą się nauczycielom z Przedszkola nr 1 Szkół Podstawowych nr 5, 8, 13 oraz z zespołu szkół Katolickich im. ks. Jana Bosko.