Warsztaty ASI

16-20 kwietnia – warsztaty plastyczne dla młodzieży z przedszkoli i szkół w ramach Akademii Sztuk Innych. Zgłoszenia mailowo (bwa@post.pl) lub telefonicznie (606 23 50 90).

Warsztaty dla klas 6 SP. Gimnazjum i Szkół Ponad Gimnazjalnych.

Tematem warsztatów to: „Pejzaż i przestrzeń obrazem i źródłem emocji” na podstawie wystawy Malarstwa Małgorzaty Podrackiej.
Cel: Zapoznanie z środkami formalnymi (linia, plama, kolor, kompozycja), jako elementami będącymi nośnikami emocji.

Czas trwania warsztatów wraz z omówieniem wystawy to około 60 minut.
Koszty to 1 zł od uczestnika.
Warsztaty są pomyślane dla grup do 30 osób, będą się odbywały w galerii na ul. Sieradzkiej 8.
Najlepsze prace będą pokazywane na stronie Ośrodka.

Warsztaty dla zerówek i uczniów Szkół Podstawowych

Tematem warsztatów to: „Niedokończona opowieść” na podstawie wystawy Malarstwa Małgorzaty Podrackiej.
Cel: Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej interpretacji (dokończenie legendy opowiedzianej w obrazach).
Czas trwania warsztatów wraz z omówieniem wystawy to około 60 minut.
Koszty to 1 zł od uczestnika.
Warsztaty są pomyślane dla grup do 30 osób, będą się odbywały w galerii na ul. Sieradzkiej 8
Powstałe prace będą pokazywane na stronie Ośrodka.

Zapraszamy również na II sesje Akademii Sztuk Innych, która od będzie się 18 maja bieżącego roku. Temat przewodni to „Grafitti sztuka miasta”. Odbędą się dwa warsztaty jeden dla młodzieży ( dla około 30 uczestników cało dniowe) oraz drugi dla kadr kultury – animatorów i nauczycieli (czas trwania około 2 godziny). Warsztaty są bezpłatne obowiązują tylko zapisy.